Tidningen Konsulten
Lördag 19 Augusti 2017

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att på vissa håll är de redan borttagna. Skatteverkets beslut innebär att den som vill lämna in pappershandlingar måste posta dessa i ett frankerat kuvert till eller lämna in dem på servicekontoret under ordinarie öppettider.

För de flesta redovisningskonsulter är detta katastrofalt, eftersom det sätter en ännu högre tidspress på en redan ansträngd situation. Srf konsulterna har därför varit i kontakt med Skatteverket för att få till en dialog i frågan. Det som jag upplever som särskilt frustrerande är att denna åtgärd vidtas innan det finns en godtagbar elektronisk lösning i bruk.

Srf konsulterna har tillsammans med programleverantörerna lagt ett förslag till förenklat elektroniskt uppgiftslämnande av deklarationer. Kortfattat innebär förslaget att konsulten ska kunna skicka in hela deklarationen i en fil till ett så kallat eget utrymme. Från detta kan den skattskyldige eller dennes ombud godkänna deklarationen. Positivt är att vi just har fått besked om att Skatteverket har påbörjat ett arbete med ett nytt uppgiftslämnande som ska uppfylla de önskemål vi framfört. Till dess ett sådant system är i bruk är det emellertid inte acceptabelt att brevlådorna stängs.

Jag avser att återkomma i denna fråga så fort det finns mer information att lämna.

Text: Mats Brockert, skatteexpert hos Srf konsulterna

Srf Lönsam i samverkan kring GDPR

GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning, som gäller från och med den 25 maj 2018 kompletteras med en svensk dataskyddslag. Förslaget... Läs mer

Tror du – eller vet du – att kunderna är nöjda?

Att veta vad kunderna egentligen tycker om den egna verksamheten kan vara det bästa sättet till vidareutveckling. Någon som... Läs mer

”Du ska veta att du är hatad i hela Grönköping”

eller nyttan av uttalanden från Srf konsulternas redovisningsgrupp och en påminnelse om vem som ansvarar för bokslutsprocessen En märklig... Läs mer

Konsulten gör sommaruppehåll

Nu är det dags för lite välförtjänt sommarledigt även hos oss på Konsulten-redaktionen. Vi återkommer med branschnyheter och aktuellt... Läs mer

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade... Läs mer

Så nöjda är våra medlemmar

Srf konsulternas årliga medlemsundersökning har genomförts bland både Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Vi kan konstatera att våra medlemmar... Läs mer

Srf U 8: Vad i K2 är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det åttonde uttalandet i serien Srf U. Uttalandet handlar om vad som är... Läs mer

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som... Läs mer

Löneprocessen förändras!

När arbetsgivardeklaration på individnivå införs successivt med början 1 juli 2018 är det ett första steg i den förändring... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Lönekonsult – ett framtidsyrke

Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Yrkesrollen har blivit... Läs mer
Tillbaka till startsidan