Tidningen Konsulten
Lördag 19 Augusti 2017

Förbättrat lönestöd för personer med funktionsnedsättning

För att stärka förankringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har regeringen beslutat att lönestödet för dessa ska förtydligas och förstärkas.

Många personer med nedsatt arbetsförmåga har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden, trots lönestöd. Idag finns tyvärr en otydlighet om vad Arbetsförmedlingens olika lönestöd som riktar sig till de med funktionsnedsättning syftar till. Denna otydlighet riskerar att led till att personer med nedsatt arbetsförmåga inte får tillgång till det stöd som de är i behov av. Därför har regeringen fattat beslut om en rad förordningsförändringar som ska göra det tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vad de olika lönestöden syftar till och på vilket sätt de kan bidra till att stärka förankringen på arbetsmarknaden hos personer med funktionsnedsättning.

Förändringarna innebär förbättrade utvecklingsinsatser, bland annat genom att

  • dagens utvecklingsanställning kan lämnas under längre tid än idag
  • ett förstärkt utvecklingsbidrag
  • möjlighet att ta del av rehabilitering och kompetensutveckling för att öka arbetsförmågan
  • behov av stöd och insatser ska fångas upp tidigare och bättre än idag

Medel kommer att anslås för Arbetsförmedlingens arbete med att stödja och följa upp personer som är anställda med lönestöd. För att förtydliga strukturen med lönestöden har regeringen också beslutat att det ska finnas två former av lönestöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning; lönebidrag och skyddat arbete. Arbetet med förordningsändringen har gjorts i ett nära samarbete mellan regeringen och Arbetsförmedlingen samt i dialog med funktionshindersorganisationer.

 

Text: Tina Sjöström

Källa: regeringen.se

Srf Lönsam i samverkan kring GDPR

GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning, som gäller från och med den 25 maj 2018 kompletteras med en svensk dataskyddslag. Förslaget... Läs mer

Tror du – eller vet du – att kunderna är nöjda?

Att veta vad kunderna egentligen tycker om den egna verksamheten kan vara det bästa sättet till vidareutveckling. Någon som... Läs mer

”Du ska veta att du är hatad i hela Grönköping”

eller nyttan av uttalanden från Srf konsulternas redovisningsgrupp och en påminnelse om vem som ansvarar för bokslutsprocessen En märklig... Läs mer

Konsulten gör sommaruppehåll

Nu är det dags för lite välförtjänt sommarledigt även hos oss på Konsulten-redaktionen. Vi återkommer med branschnyheter och aktuellt... Läs mer

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade... Läs mer

Så nöjda är våra medlemmar

Srf konsulternas årliga medlemsundersökning har genomförts bland både Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Vi kan konstatera att våra medlemmar... Läs mer

Srf U 8: Vad i K2 är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det åttonde uttalandet i serien Srf U. Uttalandet handlar om vad som är... Läs mer

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som... Läs mer

Löneprocessen förändras!

När arbetsgivardeklaration på individnivå införs successivt med början 1 juli 2018 är det ett första steg i den förändring... Läs mer

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att... Läs mer
Tillbaka till startsidan