Förbättrat lönestöd för personer med funktionsnedsättning

För att stärka förankringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har regeringen beslutat att lönestödet för dessa ska förtydligas och förstärkas.

Många personer med nedsatt arbetsförmåga har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden, trots lönestöd. Idag finns tyvärr en otydlighet om vad Arbetsförmedlingens olika lönestöd som riktar sig till de med funktionsnedsättning syftar till. Denna otydlighet riskerar att led till att personer med nedsatt arbetsförmåga inte får tillgång till det stöd som de är i behov av. Därför har regeringen fattat beslut om en rad förordningsförändringar som ska göra det tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vad de olika lönestöden syftar till och på vilket sätt de kan bidra till att stärka förankringen på arbetsmarknaden hos personer med funktionsnedsättning.

Förändringarna innebär förbättrade utvecklingsinsatser, bland annat genom att

  • dagens utvecklingsanställning kan lämnas under längre tid än idag
  • ett förstärkt utvecklingsbidrag
  • möjlighet att ta del av rehabilitering och kompetensutveckling för att öka arbetsförmågan
  • behov av stöd och insatser ska fångas upp tidigare och bättre än idag

Medel kommer att anslås för Arbetsförmedlingens arbete med att stödja och följa upp personer som är anställda med lönestöd. För att förtydliga strukturen med lönestöden har regeringen också beslutat att det ska finnas två former av lönestöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning; lönebidrag och skyddat arbete. Arbetet med förordningsändringen har gjorts i ett nära samarbete mellan regeringen och Arbetsförmedlingen samt i dialog med funktionshindersorganisationer.

 

Text: Tina Sjöström

Källa: regeringen.se

Skattekurser är väl investerade pengar

För många företagare är skattefrågor ett återkommande ämne som berör såväl verksamhetens som den privata ekonomin. Som redovisningskonsult är... Läs mer

Rättningsmall Redovisningskonsultexamen

Nu kan du ta del av utvalda delar av Redovisningskonsultexamen från 25 april 2017. Redovisningskonsultexamen 25 april 2017 med rättningsmall –... Läs mer

Fri surf inom EU – men med vissa restriktioner

Från och med den 15 juni slopas alla roamingavgifter när du använder din mobiltelefon inom EU. Enligt EU-beslutet som... Läs mer

Resultatet från vårens redovisningskonsultexamen

107 entusiastiska deltagare skrev den senaste Redovisningskonsultexamen den 25 april 2017. Av dessa var 81 deltagare från Srf konsulterna,... Läs mer

Viktigt för redovisningskonsulter att marknadsföra sin säkerhetskompetens

Att det pågår en digitalisering av vårt samhälle har knappast gått någon förbi. För redovisningskonsulter har arbetet förändrats radikalt... Läs mer

Digital årsredovisning, nästa steg

Sedan Bolagsverket i juli 2016 fick i uppdrag av Regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar... Läs mer

Flera svenskar vinnare i GPA awards 2017

Årets Global Payroll Awards 2017 har precis gått av stapeln. I år hölls galan och prisutdelningen i Amsterdam. Srf... Läs mer

AKTUELLT LÖN: Tips inför sommaren

Som ny skribent för magasinet Konsulten känns det mycket inspirerande för mig att på detta sätt försöka bidra med... Läs mer

Snart dags anmäla verklig huvudman

Under hösten väntas regeringen besluta om att runt 800 000 företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman. Som redovisningskonsult... Läs mer

PROFILEN: Anna Felländer

Dagens chef är en social arkitekt När digitaliseringen är ett faktum krävs nya talanger av dig som är chef... Läs mer
Tillbaka till startsidan