Snart dags anmäla verklig huvudman

Under hösten väntas regeringen besluta om att runt 800 000 företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman. Som redovisningskonsult är det troligt att det blir din uppgift att bistå dina kunder med detta.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Verklig huvudman kan även vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Att verklig huvudman ska registreras bygger på ett EU-direktiv som säger att alla länder i Europa måste ha ett register över dessa. Anledningen är att försvåra penningtvätt och finansiering av terrorism, finanspolisen är ett exempel på aktör som i registret kan se vem eller vilka som står bakom ett företag och på så sätt upptäcka och motverka brott.

Från och med september i år går det att göra anmälan elektroniskt på bolagsverket.se. Är du företagets behöriga företrädare så är det du som gör anmälan och skriver under med ditt bankID. Anmälan kommer att vara gratis fram till februari 2018.

Information läggs kontinuerligt ut på Bolagsverkets webbplats. Du kommer att kunna läsa hur du ska göra för att ta reda på vem eller vilka som är verklig huvudman i ett företag eller i en förening och detaljer om regler för alla företags- och föreningsformer.

Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman:

  • Enskilda näringsidkare.
  • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman.
  • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag).
  • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
  • Dödsbon och konkursbon.
  • Enkla bolag.

Text: Tina Sjöström

Källa: Bolagsverket

 

Skattekurser är väl investerade pengar

För många företagare är skattefrågor ett återkommande ämne som berör såväl verksamhetens som den privata ekonomin. Som redovisningskonsult är... Läs mer

Rättningsmall Redovisningskonsultexamen

Nu kan du ta del av utvalda delar av Redovisningskonsultexamen från 25 april 2017. Redovisningskonsultexamen 25 april 2017 med rättningsmall –... Läs mer

Fri surf inom EU – men med vissa restriktioner

Från och med den 15 juni slopas alla roamingavgifter när du använder din mobiltelefon inom EU. Enligt EU-beslutet som... Läs mer

Resultatet från vårens redovisningskonsultexamen

107 entusiastiska deltagare skrev den senaste Redovisningskonsultexamen den 25 april 2017. Av dessa var 81 deltagare från Srf konsulterna,... Läs mer

Viktigt för redovisningskonsulter att marknadsföra sin säkerhetskompetens

Att det pågår en digitalisering av vårt samhälle har knappast gått någon förbi. För redovisningskonsulter har arbetet förändrats radikalt... Läs mer

Förbättrat lönestöd för personer med funktionsnedsättning

För att stärka förankringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har regeringen beslutat att lönestödet... Läs mer

Digital årsredovisning, nästa steg

Sedan Bolagsverket i juli 2016 fick i uppdrag av Regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar... Läs mer

Flera svenskar vinnare i GPA awards 2017

Årets Global Payroll Awards 2017 har precis gått av stapeln. I år hölls galan och prisutdelningen i Amsterdam. Srf... Läs mer

AKTUELLT LÖN: Tips inför sommaren

Som ny skribent för magasinet Konsulten känns det mycket inspirerande för mig att på detta sätt försöka bidra med... Läs mer

PROFILEN: Anna Felländer

Dagens chef är en social arkitekt När digitaliseringen är ett faktum krävs nya talanger av dig som är chef... Läs mer
Tillbaka till startsidan