Tidningen Konsulten
Lördag 19 Augusti 2017

Snart dags anmäla verklig huvudman

Under hösten väntas regeringen besluta om att runt 800 000 företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman. Som redovisningskonsult är det troligt att det blir din uppgift att bistå dina kunder med detta.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Verklig huvudman kan även vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Att verklig huvudman ska registreras bygger på ett EU-direktiv som säger att alla länder i Europa måste ha ett register över dessa. Anledningen är att försvåra penningtvätt och finansiering av terrorism, finanspolisen är ett exempel på aktör som i registret kan se vem eller vilka som står bakom ett företag och på så sätt upptäcka och motverka brott.

Från och med september i år går det att göra anmälan elektroniskt på bolagsverket.se. Är du företagets behöriga företrädare så är det du som gör anmälan och skriver under med ditt bankID. Anmälan kommer att vara gratis fram till februari 2018.

Information läggs kontinuerligt ut på Bolagsverkets webbplats. Du kommer att kunna läsa hur du ska göra för att ta reda på vem eller vilka som är verklig huvudman i ett företag eller i en förening och detaljer om regler för alla företags- och föreningsformer.

Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman:

  • Enskilda näringsidkare.
  • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman.
  • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag).
  • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
  • Dödsbon och konkursbon.
  • Enkla bolag.

Text: Tina Sjöström

Källa: Bolagsverket

 

Srf Lönsam i samverkan kring GDPR

GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning, som gäller från och med den 25 maj 2018 kompletteras med en svensk dataskyddslag. Förslaget... Läs mer

Tror du – eller vet du – att kunderna är nöjda?

Att veta vad kunderna egentligen tycker om den egna verksamheten kan vara det bästa sättet till vidareutveckling. Någon som... Läs mer

”Du ska veta att du är hatad i hela Grönköping”

eller nyttan av uttalanden från Srf konsulternas redovisningsgrupp och en påminnelse om vem som ansvarar för bokslutsprocessen En märklig... Läs mer

Konsulten gör sommaruppehåll

Nu är det dags för lite välförtjänt sommarledigt även hos oss på Konsulten-redaktionen. Vi återkommer med branschnyheter och aktuellt... Läs mer

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade... Läs mer

Så nöjda är våra medlemmar

Srf konsulternas årliga medlemsundersökning har genomförts bland både Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Vi kan konstatera att våra medlemmar... Läs mer

Srf U 8: Vad i K2 är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det åttonde uttalandet i serien Srf U. Uttalandet handlar om vad som är... Läs mer

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som... Läs mer

Löneprocessen förändras!

När arbetsgivardeklaration på individnivå införs successivt med början 1 juli 2018 är det ett första steg i den förändring... Läs mer

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att... Läs mer
Tillbaka till startsidan