Regeringen har aviserat att Rut-avdraget för hushållsnära tjänster ska sänkas vid årsskiftet från nuvarande 50 000 kr till 25 000 kr per person och år. En Sifo-undersökning visar dock att majoriteten av svenskarna vill behålla den nuvarande nivån och budskapet till regeringen är – håll tassarna borta!

Sju av tio svenskar vill behålla Rut-avdraget som det är nu eller utöka det. Bara sju procent vill att det avskaffas. Även bland de som röstar på Socialdemokraterna är de flesta positiva till avdraget och vill behålla det i sin nuvarande form.

Sedan Rut-avdraget infördes 2007 har det startats en rad nya företag och ungefär 20 000 nya heltidsjobb har skapats. Utvärderingar visa också att de skatter som försvinner i och med avdragsrätten faktiskt helt motsvarats av en öka skattesektor. Avdraget har också lett till en positiv konkurrenssituation, ökat effektiviteten i branschen och även produktiviteten i samhället.

– Istället för att människor måste ta ledigt för att utföra hemmaarbete kan de nu jobba mer med det som de är bra på. Det har skett en ökad specialisering som är bra för ekonomin. Branschen har även anställt många personer som annars skulle ha haft svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.