Tidningen Konsulten
Torsdag 27 Juli 2017

Så nöjda är våra medlemmar

Srf konsulternas årliga medlemsundersökning har genomförts bland både Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Vi kan konstatera att våra medlemmar i stort är fortsatt mycket nöjda med Srf konsulternas arbete, men att det också finns några saker vi kan bli ännu bättre på.

När det gäller lönekonsulter så genomfördes undersökningen för andra gången medan den för redovisningskonsulter genomförts ända sedan 2011. De tre huvudfrågorna; Hur nöjd är du med medlemskapet, Skulle du rekommendera andra att bli medlemmar och Kommer du att fortsätta vara medlem, ligger till grund för det NMI (Nöjd MedlemsIndex) som räknats fram. För lönekonsulter blev det en höjning från 7,4 (2015) till 7,7 (2016), där målet var satt till 7,8 så vi nådde nästa ända fram. För redovisningskonsulter blev det tyvärr en lite sänkning från 7,6 (2015) till 7,5. Även för denna yrkeskategori var målet satt till 7,8.

– Med tanke på den systemimplementering som krävt stort tålamod av både personal, medlemmar och kursdeltagare under 2016 så är vi mycket nöjda med resultatet, säger Petra Lagnehag Zars som är marknadschef hos Srf konsulterna. Det tar tid innan ett nytt system justerats in på alla fronter och det arbetas löpande med förbättringar i kundgränssnittet på webben.

En av frågorna till lönekonsulterna löd: ”Hur nöjd är du med Srf konsulternas arbete med utvecklingen av lönekonsultens yrkesroll?”. På denna fråga svarade över 70 procent att de var mycket nöjda och så många som 35 procent gav allra högsta betyg, 10 på en 10-gradig skala. Mycket roligt att få sådan feedback!

De områden som enkätbesvararna tycker det är viktigast att Srf konsulterna jobbar med är att informera om nyttan med en auktoriserad konsult kontra en som inte är auktoriserad, marknadsföra de auktoriserade konsulterna bättre och bevaka branschfrågor i Sverige. Detta gäller både löne- och redovisningskonsulter. Detta kommer också att få ännu större fokus framöver.

I en branschorganisation är så klart inte allt guld och gröna skogar. Några negativa saker tar vi naturligtvis till oss av. Det är bland annat det återkommande önskemålet att erbjuda fler kurser för lönekonsulter och fler kurser för konsulter som jobbat länge i branschen. Något som utbildningsverksamheten ständigt arbetar för att kunna leverera. Några tycker också att det är för lång svarstid på vår frågesupport.

– Gällande vår frågeservice så får många svar samma dag eller dagen efter. Dock kommer det in en hel del komplicerade frågor som kräver en del efterforskning, vilket såklart innebär lite längre svarstider. Frågor på den kvalificerade nivå som vi hanterar skulle vi inte kunna besvara på telefon, säger Petra Lagnehag Zars.

I enkätresultatet kan även utläsas att många medlemmar inte har koll på de förmåner som ingår i medlemskapet hos Srf konsulterna. Ett hett tips är att titta in på Mina sidor och medlemssidorna på srfkonsult.se för att se vad ditt medlemskap omfattar, så att du inte går miste om något värdefullt!

Text: Tina Sjöström

 

Konsulten gör sommaruppehåll

Nu är det dags för lite välförtjänt sommarledigt även hos oss på Konsulten-redaktionen. Vi återkommer med branschnyheter och aktuellt... Läs mer

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade... Läs mer

Srf U 8: Vad i K2 är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det åttonde uttalandet i serien Srf U. Uttalandet handlar om vad som är... Läs mer

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som... Läs mer

Löneprocessen förändras!

När arbetsgivardeklaration på individnivå införs successivt med början 1 juli 2018 är det ett första steg i den förändring... Läs mer

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Lönekonsult – ett framtidsyrke

Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Yrkesrollen har blivit... Läs mer

​Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. Många företag väljer att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult för att... Läs mer

Bolagsverket ändrar reglerna efter avslöjande

Det har visat sig vara alltför enkelt att kapa ett aktiebolag med myndigheternas egna e-tjänster. Det inte så smickrande... Läs mer

Skattekurser är väl investerade pengar

För många företagare är skattefrågor ett återkommande ämne som berör såväl verksamhetens som den privata ekonomin. Som redovisningskonsult är... Läs mer
Tillbaka till startsidan