Tidningen Konsulten
Lördag 19 Augusti 2017

Skattekurser är väl investerade pengar

För många företagare är skattefrågor ett återkommande ämne som berör såväl verksamhetens som den privata ekonomin. Som redovisningskonsult är du företagarens viktigaste affärspartner och bollplank och ofta den som får frågorna. Se till att du är väl insatt.

Det är inte bara nya regler och lagändringar som skapar frågor på skatteområdet. Även förändringar i verksamheten från ett år till ett annat gör att skattefrågorna ständigt är aktuella. I dagarna (20 juni 2017) har till exempel regeringen aviserat en sänkning av bolagsskatten och begränsade ränteavdrag i bolagssektorn. Hur väl insatt är du när det kommer till företagsbeskattning, skatteplanering och samband mellan redovisning och skatt? Kanske är det läge att uppdatera sig med någon av Srf konsulternas skattekurser i höst?

Bo Svensson

När det gäller kurser i företagsbeskattning finns det ett flertal att välja mellan, och det är inte alltid enkelt att veta vilken som passar bäst.

– Om du vill gå en kurs om företagsbeskattning och jobbar med olika företagsformer skulle jag rekommendera att gå den kurs som heter Företagsskatt – avancerad, säger Bo Svensson, skatteexpert och en av lärarna vid våra skattekurser. Kursen är en avancerad kurs i företagsbeskattning, den ska man välja om man har en hel del vana att jobba med skattefrågor, den är inget för nybörjare. På den här kursen kan man välja om man vill gå alla tre dagarna eller bara välja den/de företagsformer man är intresserad av.

De nyheter som är aktuella i flertalet skattekurser är de nya 3:12-reglerna.

– De så kallade 3:12-reglerna föreslås att ändras och kommer så klart att spela en stor roll vid både skatteplanering och bokslut, fortsätter Bo Svensson. Dessutom är det uppdaterade regelverk för både K2 och K3 som börjar gälla för företag med räkenskapsår kalenderår 2017. Sen är det ju inte bara nyheter vi tar upp under skattekurserna utan även viktiga frågor som koncernbidrag, utdelning, aktieägartillskott och periodisering av intäkter och kostnader för att nämna några. Eftersom efterfrågan på kvalificerad skatterådgivning är stor kan jag varmt rekommendera en skattekurs i höst.

Här hittar du hela utbudet av Srf konsulternas skattekurser >>

Text: Tina Sjöström

Srf Lönsam i samverkan kring GDPR

GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning, som gäller från och med den 25 maj 2018 kompletteras med en svensk dataskyddslag. Förslaget... Läs mer

Tror du – eller vet du – att kunderna är nöjda?

Att veta vad kunderna egentligen tycker om den egna verksamheten kan vara det bästa sättet till vidareutveckling. Någon som... Läs mer

”Du ska veta att du är hatad i hela Grönköping”

eller nyttan av uttalanden från Srf konsulternas redovisningsgrupp och en påminnelse om vem som ansvarar för bokslutsprocessen En märklig... Läs mer

Konsulten gör sommaruppehåll

Nu är det dags för lite välförtjänt sommarledigt även hos oss på Konsulten-redaktionen. Vi återkommer med branschnyheter och aktuellt... Läs mer

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade... Läs mer

Så nöjda är våra medlemmar

Srf konsulternas årliga medlemsundersökning har genomförts bland både Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Vi kan konstatera att våra medlemmar... Läs mer

Srf U 8: Vad i K2 är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det åttonde uttalandet i serien Srf U. Uttalandet handlar om vad som är... Läs mer

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som... Läs mer

Löneprocessen förändras!

När arbetsgivardeklaration på individnivå införs successivt med början 1 juli 2018 är det ett första steg i den förändring... Läs mer

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att... Läs mer
Tillbaka till startsidan