Tidningen Konsulten
Lördag 19 Augusti 2017

Viktigt för redovisningskonsulter att marknadsföra sin säkerhetskompetens

Att det pågår en digitalisering av vårt samhälle har knappast gått någon förbi. För redovisningskonsulter har arbetet förändrats radikalt de senaste åren med automatiserade tjänster och programvaror i molnet, med en helt annan tillgänglighet som följd. Men vilken är egentligen redovisningskonsultens roll i den digitala transformationen?

Digitaliseringens samlade effekt på en övergripande samhällsnivå kallas även för den digitala transformationen. Det är bland annat effekten av användningen av appar, e-tjänster och andra tekniska lösningar. På många sätt har digitaliseringen förenklat arbetsuppgifter men i takt med att de digitala tjänsterna ökar krävs också ett helt annat säkerhetsmedvetande.

Allt fler redovisningskonsulter använder molntjänster för sina kunders räkning. Molntjänster har många fördelar; det är billigare än att använda sig av en egen server på kontoret, tjänsterna är skalbara och kan anpassas till kundens verksamhet och leverantören av molntjänsten kan tillhandahålla en betydligt högre säkerhet än vad man själv har möjlighet till. Säkerheten förutsätter dock att användaren har kunskap om de hot och risker som ändå kan förekomma.

Kjell Kalmelid

– Redovisningskonsulter har i stor utsträckning en god säkerhetskultur i förhållande till sina kunder, säger Kjell Kalmelid, konsult inom digital säkerhet med en bakgrund som säkerhetsexpert hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Även om redovisningskonsulten troligen inte är medveten om det så är denne i praktiken en ”digital säkerhetschef” åt sina kunder. Detta ställer krav på att en redovisningskonsult har god kunskap om vilka risker som förekommer när det gäller molntjänster och digitala lösningar

De risker som kan förekomma vid användande av molntjänster är bland annat att data inte är tillgänglig när man vill ha den och att man kan bli utsatt för internetrelaterade bedrägerier som utpressningsvirus och falska e-postmeddelande om pengatransaktioner.

– Även om säkerheten för molntjänster är hög så måste redovisningskonsulter ha grundläggande kunskaper om och förmåga att bedöma de säkerhetsåtgärder som ingår i tjänsten, fortsätter Kjell Kalmelid. Att informera sina kunder om ett högt säkerhetsmedvetande skapar ett mervärde i affärsrelationen. En redovisningskonsult hanterar ju kundens mest affärskritiska information.

– Att hänvisa till sin kompetens om digital säkerhet stärker kundernas förtroende. Det kan dessutom fungera som ett bra skäl för en småföretagare att anlita en redovisningskonsult istället för att själv sköta sin redovisning med hjälp av enkla molntjänster. Att tillhandahålla ett mervärde där säkerhet är en viktigt komponent kommer att bli en allt större konkurrensfördel, avslutar Kjell Kalmelid.

Har du frågor om digital säkerhet? Då kan du kontakta Kjell Kalmelid på digitalsakerhet@kalmelid.se.

Text: Tina Sjöström  Foto: Privat

 

 

 

Srf Lönsam i samverkan kring GDPR

GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning, som gäller från och med den 25 maj 2018 kompletteras med en svensk dataskyddslag. Förslaget... Läs mer

Tror du – eller vet du – att kunderna är nöjda?

Att veta vad kunderna egentligen tycker om den egna verksamheten kan vara det bästa sättet till vidareutveckling. Någon som... Läs mer

”Du ska veta att du är hatad i hela Grönköping”

eller nyttan av uttalanden från Srf konsulternas redovisningsgrupp och en påminnelse om vem som ansvarar för bokslutsprocessen En märklig... Läs mer

Konsulten gör sommaruppehåll

Nu är det dags för lite välförtjänt sommarledigt även hos oss på Konsulten-redaktionen. Vi återkommer med branschnyheter och aktuellt... Läs mer

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade... Läs mer

Så nöjda är våra medlemmar

Srf konsulternas årliga medlemsundersökning har genomförts bland både Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Vi kan konstatera att våra medlemmar... Läs mer

Srf U 8: Vad i K2 är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om det åttonde uttalandet i serien Srf U. Uttalandet handlar om vad som är... Läs mer

Nya lagar som berör HR- och löneområdet

Den första juli infördes flera viktiga lagändringar och några nya lagar tillkom. Här presenterar vi kortfattat de bestämmelser som... Läs mer

Löneprocessen förändras!

När arbetsgivardeklaration på individnivå införs successivt med början 1 juli 2018 är det ett första steg i den förändring... Läs mer

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att... Läs mer
Tillbaka till startsidan