Viktigt för redovisningskonsulter att marknadsföra sin säkerhetskompetens

Att det pågår en digitalisering av vårt samhälle har knappast gått någon förbi. För redovisningskonsulter har arbetet förändrats radikalt de senaste åren med automatiserade tjänster och programvaror i molnet, med en helt annan tillgänglighet som följd. Men vilken är egentligen redovisningskonsultens roll i den digitala transformationen?

Digitaliseringens samlade effekt på en övergripande samhällsnivå kallas även för den digitala transformationen. Det är bland annat effekten av användningen av appar, e-tjänster och andra tekniska lösningar. På många sätt har digitaliseringen förenklat arbetsuppgifter men i takt med att de digitala tjänsterna ökar krävs också ett helt annat säkerhetsmedvetande.

Allt fler redovisningskonsulter använder molntjänster för sina kunders räkning. Molntjänster har många fördelar; det är billigare än att använda sig av en egen server på kontoret, tjänsterna är skalbara och kan anpassas till kundens verksamhet och leverantören av molntjänsten kan tillhandahålla en betydligt högre säkerhet än vad man själv har möjlighet till. Säkerheten förutsätter dock att användaren har kunskap om de hot och risker som ändå kan förekomma.

Kjell Kalmelid

– Redovisningskonsulter har i stor utsträckning en god säkerhetskultur i förhållande till sina kunder, säger Kjell Kalmelid, konsult inom digital säkerhet med en bakgrund som säkerhetsexpert hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Även om redovisningskonsulten troligen inte är medveten om det så är denne i praktiken en ”digital säkerhetschef” åt sina kunder. Detta ställer krav på att en redovisningskonsult har god kunskap om vilka risker som förekommer när det gäller molntjänster och digitala lösningar

De risker som kan förekomma vid användande av molntjänster är bland annat att data inte är tillgänglig när man vill ha den och att man kan bli utsatt för internetrelaterade bedrägerier som utpressningsvirus och falska e-postmeddelande om pengatransaktioner.

– Även om säkerheten för molntjänster är hög så måste redovisningskonsulter ha grundläggande kunskaper om och förmåga att bedöma de säkerhetsåtgärder som ingår i tjänsten, fortsätter Kjell Kalmelid. Att informera sina kunder om ett högt säkerhetsmedvetande skapar ett mervärde i affärsrelationen. En redovisningskonsult hanterar ju kundens mest affärskritiska information.

– Att hänvisa till sin kompetens om digital säkerhet stärker kundernas förtroende. Det kan dessutom fungera som ett bra skäl för en småföretagare att anlita en redovisningskonsult istället för att själv sköta sin redovisning med hjälp av enkla molntjänster. Att tillhandahålla ett mervärde där säkerhet är en viktigt komponent kommer att bli en allt större konkurrensfördel, avslutar Kjell Kalmelid.

Har du frågor om digital säkerhet? Då kan du kontakta Kjell Kalmelid på digitalsakerhet@kalmelid.se.

Text: Tina Sjöström  Foto: Privat

 

 

 

Skattekurser är väl investerade pengar

För många företagare är skattefrågor ett återkommande ämne som berör såväl verksamhetens som den privata ekonomin. Som redovisningskonsult är... Läs mer

Rättningsmall Redovisningskonsultexamen

Nu kan du ta del av utvalda delar av Redovisningskonsultexamen från 25 april 2017. Redovisningskonsultexamen 25 april 2017 med rättningsmall –... Läs mer

Fri surf inom EU – men med vissa restriktioner

Från och med den 15 juni slopas alla roamingavgifter när du använder din mobiltelefon inom EU. Enligt EU-beslutet som... Läs mer

Resultatet från vårens redovisningskonsultexamen

107 entusiastiska deltagare skrev den senaste Redovisningskonsultexamen den 25 april 2017. Av dessa var 81 deltagare från Srf konsulterna,... Läs mer

Förbättrat lönestöd för personer med funktionsnedsättning

För att stärka förankringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har regeringen beslutat att lönestödet... Läs mer

Digital årsredovisning, nästa steg

Sedan Bolagsverket i juli 2016 fick i uppdrag av Regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar... Läs mer

Flera svenskar vinnare i GPA awards 2017

Årets Global Payroll Awards 2017 har precis gått av stapeln. I år hölls galan och prisutdelningen i Amsterdam. Srf... Läs mer

AKTUELLT LÖN: Tips inför sommaren

Som ny skribent för magasinet Konsulten känns det mycket inspirerande för mig att på detta sätt försöka bidra med... Läs mer

Snart dags anmäla verklig huvudman

Under hösten väntas regeringen besluta om att runt 800 000 företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman. Som redovisningskonsult... Läs mer

PROFILEN: Anna Felländer

Dagens chef är en social arkitekt När digitaliseringen är ett faktum krävs nya talanger av dig som är chef... Läs mer
Tillbaka till startsidan