Branschkoden syftar till att skapa gemensam god sed för behandlingen av personuppgifter i lönebranschen. Srf Lönsam, som är en sammanslutning av stora företrädare för lönebranschen, står bakom innehållet i denna branschkod som tydligt specificerar tillämpningen av dataskyddsförordningen GDPR.

Branschkod GDPR lön, innehåller riktlinjer för behandling av personuppgifter inom löneprocessen och baseras på gällande lagstiftning och föreskrifter i Sverige. Branschkoden innehåller viktiga riktlinjer kring behandling av personuppgifter som stärker de registrerades integritet och underlättar den praktiska hanteringen. Branschkoden ger en viktig vägledning i det löpande GDPR-arbetet och innehållet kommer att justeras i takt med att rättspraxis utvecklas.


Zennie Sjölund och Roland Sigbladh  Foto: Malin Sydne

– Vi behöver tydliga och effektiva rutiner för personuppgiftshantering i löneprocessen som säkerställer efterlevnaden av GDPR. Det har varit en häftig process även i framtagandet. Samverkan i Srf Lönsam är fantastisk, säger Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna.

I löneprocessen sker en omfattande behandling av personuppgifter och att behandlingen ska göras på ett korrekt sätt är inget nytt. Det som branschkoden medför är anpassningen till förändringarna och ett tydliggörande för vad som gäller för hantering och arkivering av uppgifter.

–  I löneprocesser hanteras mycket stora mängder personuppgifter. För oss är därför branschkoden en prioriterad aktivitet för att skapa ett bra stöd som underlättar för alla verksamma i lönebranschen, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

GDPR är nytt för alla och framtiden får utvisa hur vi ska anpassa våra verksamheter, men med branschkoden har lönebranschen en riktigt bra grund att utgå ifrån.

Mer om Srf konsulternas stöd och hjälp i ditt GDPR-arbete 

Kontakt: Zennie Sjölund skicka e-post