​Ny branschkod för lönehantering

I arbetet med lönehantering behandlas en stor mängd personuppgifter varför Srf konsulternas förbund nu tagit fram Branschkod GDPR för personuppgiftshantering i löneprocessen. Branschkoden syftar till att skapa gemensam god sed för behandlingen av personuppgifter i lönebranschen. Srf Lönsam, som är en sammanslutning av stora företrädare för lönebranschen, står bakom innehållet i denna branschkod som tydligt specificerar tillämpningen av dataskyddsförordningen GDPR.

Branschkod GDPR lön, innehåller riktlinjer för behandling av personuppgifter inom löneprocessen och baseras på gällande lagstiftning och föreskrifter i Sverige. Branschkoden innehåller viktiga riktlinjer kring behandling av personuppgifter som stärker de registrerades integritet och underlättar den praktiska hanteringen. Branschkoden ger en viktig vägledning i det löpande GDPR-arbetet och innehållet kommer att justeras i takt med att rättspraxis utvecklas.

Zennie Sjölund och Roland Sigbladh

– Vi behöver tydliga och effektiva rutiner för personuppgiftshantering i löneprocessen som säkerställer efterlevnaden av GDPR. Det har varit en häftig process även i framtagandet. Samverkan i Srf Lönsam är fantastisk, säger Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna.

I löneprocessen sker en omfattande behandling av personuppgifter och att behandlingen ska göras på ett korrekt sätt är inget nytt. Det som branschkoden medför är anpassningen till förändringarna och ett tydliggörande för vad som gäller för hantering och arkivering av uppgifter.

–  I löneprocesser hanteras mycket stora mängder personuppgifter. För oss är därför branschkoden en prioriterad aktivitet för att skapa ett bra stöd som underlättar för alla verksamma i lönebranschen, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

GDPR är nytt för alla och framtiden får utvisa hur vi ska anpassa våra verksamheter, men med branschkoden har lönebranschen en riktigt bra grund att utgå ifrån.

Mer om Srf konsulternas stöd och hjälp i ditt GDPR-arbete 

Kontakt: Zennie Sjölund skicka e-post


Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer; Aditro Enterprise AB, Agrando AB, Bluegarden AB, Caspeco AB, Cloudator AB, DataVara AB, Fortnox AB, Flex Applications AB, Hogia Professional Services AB, HRM Software AB, Kontek Lön AB, Nmbrs Sweden AB, PE Accounting Sweden AB, Softone Sverige AB, Unit4 AB, SAP Svenska AB, Visma Enterprise AB, Visma Spcs AB

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan