Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

​Ny branschkod för lönehantering

I arbetet med lönehantering behandlas en stor mängd personuppgifter varför Srf konsulternas förbund nu tagit fram Branschkod GDPR för personuppgiftshantering i löneprocessen. Branschkoden syftar till att skapa gemensam god sed för behandlingen av personuppgifter i lönebranschen. Srf Lönsam, som är en sammanslutning av stora företrädare för lönebranschen, står bakom innehållet i denna branschkod som tydligt specificerar tillämpningen av dataskyddsförordningen GDPR.

Branschkod GDPR lön, innehåller riktlinjer för behandling av personuppgifter inom löneprocessen och baseras på gällande lagstiftning och föreskrifter i Sverige. Branschkoden innehåller viktiga riktlinjer kring behandling av personuppgifter som stärker de registrerades integritet och underlättar den praktiska hanteringen. Branschkoden ger en viktig vägledning i det löpande GDPR-arbetet och innehållet kommer att justeras i takt med att rättspraxis utvecklas.

Zennie Sjölund och Roland Sigbladh

– Vi behöver tydliga och effektiva rutiner för personuppgiftshantering i löneprocessen som säkerställer efterlevnaden av GDPR. Det har varit en häftig process även i framtagandet. Samverkan i Srf Lönsam är fantastisk, säger Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna.

I löneprocessen sker en omfattande behandling av personuppgifter och att behandlingen ska göras på ett korrekt sätt är inget nytt. Det som branschkoden medför är anpassningen till förändringarna och ett tydliggörande för vad som gäller för hantering och arkivering av uppgifter.

–  I löneprocesser hanteras mycket stora mängder personuppgifter. För oss är därför branschkoden en prioriterad aktivitet för att skapa ett bra stöd som underlättar för alla verksamma i lönebranschen, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

GDPR är nytt för alla och framtiden får utvisa hur vi ska anpassa våra verksamheter, men med branschkoden har lönebranschen en riktigt bra grund att utgå ifrån.

Mer om Srf konsulternas stöd och hjälp i ditt GDPR-arbete 

Kontakt: Zennie Sjölund skicka e-post


Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer; Aditro Enterprise AB, Agrando AB, Bluegarden AB, Caspeco AB, Cloudator AB, DataVara AB, Fortnox AB, Flex Applications AB, Hogia Professional Services AB, HRM Software AB, Kontek Lön AB, Nmbrs Sweden AB, PE Accounting Sweden AB, Softone Sverige AB, Unit4 AB, SAP Svenska AB, Visma Enterprise AB, Visma Spcs AB

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan