Auktorisationen som tydliggör den viktiga lönekompetensen, blir allt mer eftertraktad vilket syns tydligt i det ökade antal ansökningar som kommer till Srf konsulterna.

– Den nivå på lönekompetens som de auktoriserade har är mycket viktig även i framtiden. Löneyrket blir mer och mer rådgivande och kommunikativ. Det är därför också viktigt att vi har ett bra utbud av utbildningar som följer yrkesrollens utveckling, säger Catrine Dahl, utbildningsansvarig lön hos Srf konsulterna. Jag blev själv auktoriserad vid det historiska första tillfället när 140 Auktoriserade Lönekonsulter fick sina certifikat och jag tror inte att någon av oss som var på plats då kommer att glömma den glädje och stolthet vi fick vara med och uppleva.

Zennie Sjölund och Catrine Dahl

Srf konsulterna har sedan 2013, aktivt arbetat med att utveckla lönebranschen inom många områden. Utvecklingsarbetet har resulterat i bland annat SALK – Svensk standard för löneprocessen, en branschkod för GDPR och LAP – Svensk Löneartsplan. Srf Lönsam, som är Srf konsulternas samverkansgrupp med landets ledande löneprogramleverantörer, har varit en viktig del i arbetet.

– Vi har under många år drivit frågor kring branschens utveckling i samverkan med flera intressenter. Det är häftigt att se resultatet. Högaktuellt är arbetet med AGI, Arbetsgivardeklaration på individnivå där vi från starten haft en aktiv dialog med Skatteverket, vilket har varit oerhört värdefullt för den framtida rapporteringen. Lön är viktig för väldigt många människor och för företagen kan det bli kostsamt på flera sätt om något blir fel säger Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna

Löneområdet är omgärdat av lagar och regelverk som ständigt förändras och det gäller att ha uppdaterade kunskaper för att arbeta i löneprocessen.

Fram till idag har Srf konsulterna validerat fler än 240 kurser som hjälper auktoriserade och andra verksamma inom lön att vidareutvecklas. Srf Utbildning erbjuder ett helt batteri av spännande lönekurser som syftar till att utveckla dem som redan ligger på en hög kunskapsnivå inom lön.