Löneföreningen är tioåringen som bara hann fylla två. Under pandemiåret 2020 lockas fler än någonsin att påbörja sin väg till Srf Auktoriserad Lönekonsult.

– Att arbeta med lön är att arbeta med teknik och människor, konstaterar Catrine Dahl, Utbildningsansvarig Lön, Srf Auktoriserad Lönekonsult och Löneexpert hos Srf konsulterna.

De som var med när Löneföreningen föddes fångade upp en stämning i branschen och tiden. I takt med att yrket blev allt mer komplext, med sin mix av ny teknik, ständigt ändrade regelverk och mänsklig kommunikation, ökade behovet av en yrkestitel. En titel som garanterar kompetensen hos den som bär den och som ökar konkurrenskraften hos byrån eller löneavdelningen som har den personen anställd.

Catrine Dahl

– För att fastställa allt från ansökningsprocess till examen och löpande validering insåg vi att det smartaste var att vända sig till en organisation som redan hanterade detta. Samarbetet med Srf konsulterna gav även en myndighetsprägel och möjligheterna att påverka bland annat riksdagsbeslut öppnade sig snabbt, säger Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön/Chef Sakenheten.


Zennie Sjölund

Zennie understryker att arbetet i Löneföreningen skedde i samverkan mellan företag och aktörer som i andra sammanhang kunde vara konkurrenter. Det var tillsammans man höjde yrkets status. Och blev en röst för såväl branschen som yrkesrollen. Zennie fortsätter:

– Idén är uppbyggd kring tillsammans. Mottot blev: Av branschen, för branschen, tillsammans med branschen. Det spelar ingen roll vilken färg du har på tröjan. Är du auktoriserad är alla andra auktoriserade dina kollegor, det genomsyrar allt vi gör.

Catrine Dahl, civilekonom, har ägnat yrkeslivet åt lön. Sedan 2017 hos Srf konsulterna. Hon ser många lyftas av auktorisationen.

– 2020 har vi 530 Srf Auktoriserade Lönekonsulter i Sverige. Deras betydelse ökar. I de flesta fall kommer de från branschen och har jobbat länge eller så tar de sin auktorisation genom en YH-utbildning eller efter andra studier. Oavsett vilket bevisar auktorisationen att de kan hantverket och löpande uppdaterar sin kompetens. De har all rätt att vara stolta, avslutar Catrine.


Från ”lönetant” till Lönekonsult

Camilla Engström. Idékläckare. Srf Auktoriserad Lönekonsult nummer 1
– Det blev till och med bättre än vi hoppades. De som jobbat med lön många år eller som var nya fick en plattform att samlas på. Roligast är att så många stolta och glada lönekonsulter auktoriserar sig och att det betyder något även på ett personligt plan.

– Det är viktigt att behålla kvaliteten på auktorisationen och stödja arbetet Lönekonsulter utför på sina företag, fortsätta arbeta mot beslutande myndigheter och systemleverantörer med flera. Men också att fortsätta peppa varandra som superduktiga Lönekonsulter!

Katarina Sand. Då chefredaktör på Personalaktuellt
– Det var en HR-tidning med löneinriktning. Vi insåg tidigt vikten av att lyfta och stärka yrkeskåren som hanterade löner. Jag fick god inblick i den pågående resan, hur ”lönetanten” blev Lönekonsult, men också hur de kämpade för sin roll i organisationen. Detta är människor som är oerhört kompetenta, noggranna, lojala och ödmjuka och som jag fortfarande har kontakt med i mitt nuvarande jobb på Wise Professionals.

Mikael Hasselborg. Löneföreningens ordförande
– Iterum har i många år engagerat sig för att synliggöra komplexiteten i löneyrket. Sedan 2002 har vi utbildat lönespecialister och verkat för ökad yrkesstatus. Auktorisationen till Lönekonsult var prioriterad bland ett antal viktiga utvecklingsfrågor, vi ville bygga medlemskapet på den. Tillsammans med Zennie Sjölund togs kontakt med Srf konsulternas dåvarande förbundsdirektör, Fredrik Dahlberg. Intresset var ömsesidigt, därför gick det fort.