Vid Srf konsulternas senaste auktorisationsexamen för redovisningskonsulter deltog 76 personer. Resultatet visar nu att 54 av dessa klarat examen, 14 deltagare klarade första delprovet i examen men inte caset som är andra delen i examen.

– Möjlighet att göra om hela eller del av examen kommer att erbjudas dels vid ett extrainsatt examenstillfälle, del 1 den 16 februari och del 2 den18 februari eller vid kommande ordinarie examenstillfällen 13 april och 15 april 2021, säger Helena Ledensjö som är kursansvarig för auktorisationsutbildning och auktorisationsexamen hos Srf konsulterna.

Under Q4 genomfördes dessutom två digitala tillfällen av Auktorisationsdag Lön där 84 nyblivna Srf Auktoriserade Lönekonsulter fick sina certifikat, efter att ha genomfört och fått godkänt resultat i den digitala examen.

– Fantastiskt roligt att intresset för auktorisation inom lön ökar stadigt. Vi har nu passerat 500 Srf Auktoriserade Lönekonsulter vilket stärker och lyfter fram kompetensen hos en mycket viktig yrkeskår, säger Zennie Sjölund som är branschansvarig lön hos Srf konsulterna.

Under hela januari erbjuder Srf konsulterna kostnadsfri auktorisationsexamen inom lön för den som ansöker före den 31 januari 2021. Läs mer om auktorisation, medlemskap och gå igenom vår ”demo auktorisationsexamen lön” för att få en bild av kunskapsnivå och vilken typ av frågor som kan komma på en auktorisationsexamen på srfkonsult.se/bliauktoriserad