Sedan förra årets firande har det hänt mycket inom branschen som ger redovisningskonsulterna och byråerna anledning att åter skjuta konfetti i luften och fylla ett glas, eller en kopp, med det man gillar. Fem exempel:

  • Bättre lösningar för digitala tjänster, bland annat för inlämning av årsredovisningen, har lanserats.
  • Kundenkäten från SKI (Svenskt kvalitetsindex) visar att redovisningsbranschen har landets mest nöjda företagskunder.
  • Pris- och löneenkäten för 2021 visar att auktorisation och certifiering lönar sig för individen, byrån och kunden.
  • Ett fungerande verktyg för en ny, lönsam tjänst har lanserats: hållbarhetsredovisning enligt NSRS.
  • Nya kursformat, med alternativ i klassrum, på distans eller online gör deltagande i utbildning lättare.

Samverkar

För att verkligen understryka att den 16 juni är dagen då man uppmärksammar den viktiga yrkesrollen redovisningskonsult krokar Srf konsulterna arm med FAR under firandet.

– Alla svenska företag har nytta av en kompetent, Auktoriserad Redovisningskonsult. Den här dagen handlar om att visa och hylla den stora nytta de alla gör, som vår bransch gör, för svenskt näringsliv i stort, säger Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning vid Srf konsulterna.

Hon är även ledamot i Redsam, Srf konsulternas samverkansgrupp för programvaruleverantörer inom redovisning. Även den gruppen kommer att låta ljuset skina på Redovisningskonsultens dag 16 juni 2022.

– Den här dagen firar vi alla redovisningskonsulter i branschen, oavsett om de är medlemmar i en branschförening eller inte. Det handlar om yrkesrollen. Världens bästa jobb!

Bakgrund

15 juni är sista dagen att lämna in deklaration med byråanstånd. Det brukar vara en mycket intensiv arbetsdag som avslutar en mycket intensiv arbetsperiod på byråerna. 16 juni finns det alltså all anledning att fira.

Ont i tummen

– Redovisningskonsultens dag firas ute på byråerna och digitalt, på sociala medier. Alla verksamma redovisningskonsulter och redovisningsbyråer kan dela med sig av hur de firar genom att använda vår hashtag: #redovisningskonsultensdag och #srfkonsulterna. Desto fler som hänger på och firar, desto roligare blir det. Och våra fantastiskt duktiga redovisningskonsulter förtjänar att ha så roligt det bara går denna dag, avslutar Petra Lagnehag Zars som ser fram emot att ha träningsvärk i ”gilla-tummen” fredagen den 17 juni.