Rabatten på 25 procent beräknas på ordinarie pris. I dag ligger den rabatten runt 15 procent. Du som redan bokat in dig på en kurs 17 juni eller senare får automatiskt den nya, högre rabattsatsen. Rabatten gäller alltså redan bokade kurser som påbörjas efter 17 juni.

– Vi vill på alla sätt ta hand om våra medlemmar och lyfta värdet av auktorisationen ytterligare. Det ska över hela linjen vara tydligt att det lönar sig att ta det steget. Våra utbildningar är mycket konkurrenskraftiga både innehållsmässigt och prismässigt, redan innan den nya rabatten införs. Det känns jättebra att vi har sådan styrka att vi nu kan göra även detta för medlemmarna, konstaterar Tina Andskär.

Populära nyheter

Inför hösten har ett antal nya kurser lanserats, och ytterligare några är på gång. Exempelvis ”Digitalisera din redovisningsbyrå”, ”Affärsrådgivning 4 – Företagsanalys och värdering i praktiken”, ”Den digitala löneavdelningen”, ”Hållbarhetsredovisning med NSRS” och ”Nya Las i praktiken”. Parallellt har, självfallet, även klassiska utbildningar inom bland annat moms, generationsskiften, lönehantering, affärsrådgivning, bokföring och bokslut uppdaterats.

– Vi följer våra medlemmars önskan om högre flexibilitet och erbjuder nästan alla utbildningar i klassrum och digitalt, i så kallat hybridformat. Det ökar vår tillgänglighet över hela landet, vilket väldigt många uppskattar. En del utbildningar som kräver klassrumsformat, eftersom de bygger mycket på diskussioner och workshops, ges i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Redovisningskonsultens dag

Tina Andskär uppmanar alla att planera sin utbildningshöst redan nu, när Redovisningskonsultens dag 16 juni markerade att bokslutsåret 2021 är klart. Dels för att säkra sin plats till hösten och vintern, dels för att Srf konsulterna då kan hinna skapa nya platser och tillfällen för utbildningar som redan är fullbokade.

– Vi agerar allt snabbare på det anmälningsflödena säger oss, på det medlemmarna bevisligen efterfrågar. För dig som ännu inte är Auktoriserad kan vi tipsa om våra påbyggnadskurser på högskolenivå, ”PUB”, och våra ”Kursplaner” där vi stakat ut vägen åt dig. Du kan vara Auktoriserad Lönekonsult eller Auktoriserad Redovisningskonsult inom ett år. Och därmed komma åt branschens kanske bäste utbildningar till branschens kanske bästa priser.