Det är en av slutsatserna Product Manager Henrik Hargéus vid analys- och kreditratingbolaget Bisnode gör efter att bland annat ha granskat antalet konkurser, betalningsanmärkningar och nystartade företag pandemiåret 2020.

I väntan på att årsredovisningarna för 2020 är klara och öppna för detaljerade analyser har Bisnode ändå så mycket data att man kan konstatera att det efter vårens konkurser trots allt varit en stabil tid för de flesta svenska aktiebolag utanför krissektorerna. Men av Bisnodes indikatorer och tidigare analyser att döma finns det risk för bakslag när stöden försvinner. Något de inblandade i företagens ekonomihantering och rådgivning bör vara extra vaksamma på.

Intäkter nu!

– Ett antal bolag har fått uppskov med skatt, hyra och andra utgifter. Att hålla koll på kassalikviditeten och klara de löpande utgifterna är alltid det viktigaste. Men det är centralt att få igång intäkterna så fort det bara går. Framför allt för mindre företag som inte kan minska sina utgifter ytterligare och har svag likviditet sedan tidigare, konstaterar Henrik Hargéus.

En jämförelse med våra grannländer visar att företagen i Finland klarat sig ungefär som de svenska. I Danmark var stöden så omfattande att antalet konkurser sjönk (!) under 2020. Norge hamnar någonstans mellan Sverige och Finland.

Auktoriserad Redovisningskonsult eller revisor?

Bisnode har som en del av sin affärsidé att ranka bolags lönsamhet. AAA är högsta betyg, C är lägsta. Inte heller där är det stora skillnader mellan 2020 och 2019. 2020 hade 6,81 procent av svenska aktiebolag AAA-rating, 2019 var siffran 6,88. I sammanhanget kan sägas att en faktor för att få högsta betyg är att bolaget måste anlita en auktoriserad revisor. Nu har processen för att även företag med en Auktoriserad Redovisningskonsult ska kunna få AAA-ranking kommit långt.

– Vi ser verkligen att det finns ett värde i att det är en seriös, auktoriserad part som står bakom bolagens räkenskaper. Vi ska nu göra våra analyser och se exakt hur detta kan lyftas in i våra modeller. Vi vill absolut gå vidare med detta, men när vi är klara är för tidigt att säga. Pandemin ställer till det även för vårt arbete, konstaterar Henrik Hargéus.