Magnus Hedlund är sedan drygt ett år vd för Accountor Sverige. Helt okänd i redovisningsbranschen är han dock inte, han kommer närmast från Visma Services där han varit vd under ett flertal år.

– Jag hade egentligen bestämt mig för att gå till ett mindre företag, berättar han. På Visma Services hade jag 350 medarbetare och när jag tackade ja till vd-posten hos Accountor var vi 120 personer på tre kontor. Samma dag som jag började min nya tjänst fick jag höra talas om en planerad expansion och efter förvärvet av Matrisen är vi plötsligt över 300 och har kontor på 11 orter. Men den här resan är bland det häftigaste jag varit med om och jag är tacksam att jag får vara med och bygga vidare.

Accountor är en stor aktör internationellt, en koncern med huvudkontor i Finland och verksamhet i Norge, Danmark, Nederländerna, Ryssland och Ukraina. I Sverige är man fortfarande förhållandevis små.

– Accountors ledning i Finland vill satsa på Sverige, berättar Magnus. I Finland är man 700 medarbetare och i Norge 900. Sverige som ekonomi är dubbelt så stor som båda de länderna så här finns en otrolig potential. Nu har vi tagit det första strategiska klivet upp i storlek, vi har en rätt aggressiv tillväxtplan och målet är att omsättningen ska dubblas till 2020.


Foto: Mats Åsman

Att förvärva ett bolag som är större än en själv medför såklart en hel del utmaningar. Två organisationer som var olika både till utformning och arbetssätt, två ledningsgrupper och två huvudkontor.

– Det var en enorm nyfikenhet från personalen – vilka kunder har de andra, hur jobbar de och vad kan de? Vi startade en integrationsprocess och satte en tidsram. Praktiska saker, som ny lokal, är ofta enkla att lösa. Den viktigaste frågan är kulturell, att få med sig personalen och få alla att tycka det är kul. Vi var oerhört tydliga med hur vi skulle organisera oss för framtiden. Så klart blir det alltid en viss turbulens vid ett förvärv men jag tror vi lyckades hålla den på en hyfsat låg nivå.

Med sina 11 kontor ute i landet täcker Accountor upp en bra bit av Sverige, från Malmö i söder till Gävle i norr. Utöver huvudkontoret i Stockholm med 160 anställda är kontoren i Västervik och Karlstad är störst med ungefär 50 anställda vardera.

– Alla våra kontor har olika inriktning, berättar Magnus, och vissa kontor har knappt några lokala kunder alls, de är mer kompetenscenter. En stor anledning till det är att konkurrensen om den kompetenta personalen är stor i Stockholm, där också personalomsättningen är högre. När det mesta är virtuellt och digitalt spelar det ingen roll var jobbet görs. För att kunna effektivisera försöker vi hålla våra leveranser så geografiskt oberoende som möjligt.

Att utlokalisera jobben kan tyckas opersonligt i en bransch där kundrelationen är viktig. Det har Accountor löst genom att den som är kundansvarig också är verksam på den ort där kunden har sitt säte.

– Mötet är det absolut viktigaste i vår bransch, det är i relationen vi bygger själva affären, säger Magnus. Allt utom relationen går att kopiera med dagens teknik. Men om redovisningen eller lönen görs på en annan ort än där kunden verkar spelar ingen roll bara kvaliteten är hög. Våra uppdrag är för det mesta större än traditionella redovisningsuppdrag, vid stora flöden är det så klart lättare att utlokalisera.

Accountor har tre affärsområden; redovisning, lön och rådgivning. De har konsulter som jobbar med avancerad redovisning som IFRS, med skatt, juridik och HR. Dessutom kan de erbjuda interimslösningar för kunder som har behov av specifik kompetens under en avgränsad period.

– Vi har kunder som till exempel behöver en ekonomichef på vikariat i sex månader. När ett sådant behov uppstår ska det ofta ske en tillsättning snabbt, gärna nästa dag. I sådana uppdrag jobbar vi med en mix av egen personal och underkonsulter.


Foto: Mats Åsman

– En utmaning i den här branschen är att hitta nya tjänster, fortsätter Magnus. Framtiden finns i rådgivande och affärsutvecklande uppdrag. Den som bara ägnar sig åt redovisning och lön tror jag får det tufft i konkurrens med alla digitala lösningar. För att möta framtiden är vår kompetenta personal viktig och en stor tillgång. Vi satsar därför mycket på att bibehålla och öka personalens kompetens, samt på vårt ledarskap.

Hos Accountor har man sin egen utbildningsverksamhet, Accountor Academy. Merparten av all utbildning sker internt och ett antal seniora konsulter jobbar som lärare parallellt med andra arbetsuppgifter. Vid behov används externa utbildare.

– Effekten av en egen utbildningsenhet är att våra konsulter väldigt enkelt kan upprätthålla sin auktorisation, säger Magnus. Vi vill att så många som möjligt ska vara, eller vilja bli, auktoriserade. Det gäller såväl redovisnings- som lönekonsulter. Våra konsulter ska vara så välutbildade som möjligt för att kunna möta kundens behov.

Magnus Hedlund har varit verksam i redovisningsbranschen i ungefär 30 år och tycker att utvecklingen de senaste åren är mycket intressant.

– Ända sedan början av 2000-talet har det pratats om det papperslösa kontoret och digitalisering, först nu är vi där. Sista två åren har det blivit lite av en ketchupeffekt, automatiseringen i vår bransch har tagit ett rejält kliv framåt. Vi som varit med länge får inte undervärdera vikten av digitalisering för då blir vi omkörda. Det börjar dyka upp aktörer som helt och hållet bygger sin affärsmodell på digitala plattformar och automatiserade processer. Vi som är en del av en stor koncern har ju en fördel av att ha resurser till utveckling av egna tekniska lösningar så att vi kan ligga i framkant.

Jag frågar Magnus om han har något bra tips till andra i branschen, de som inte är en del av en stor koncern utan driver mindre, fristående redovisnings- och lönebyråer.

– Nätverka! Man behöver ett bra nätverk av både samarbetspartners, leverantörer och kollegor. Se inte andra byråer som arga konkurrenter utan ta hjälp av varandra, det har man mycket att vinna på. Enda vägen till framgång är att satsa på relationsbyggande, annars är man lätt utbytbar.