Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i färd med att digitalisera eller utveckla din verksamhet med en internationell satsning. Affärsutvecklingsstödet som Tillväxtverket erbjuder är ett värdefullt råd som du även kan ge dina kunder. I år finns mycket pengar att spara för den som satsar framåt.

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar och konsultkostnader. Det finns ett antal olika möjligheter att söka stöd som du kan läsa mer om på tillväxtverket.se

Affärsutvecklingscheckar är ett sådant stöd som 2018 omfattar företag som vill utvecklas via internationalisering, det vill säga som vill nå ut på nya internationella marknader, eller företag som satsar på digitalisering för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Stödet med affärsutvecklingscheckar är tillgängliga för företag i hela landet med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Dessa undantagna regioner har däremot andra stöd för affärsutveckling och kan kontakta sin region för mer information om vilka möjligheter som finns där.

Affärsutvecklingscheckarna omfattar företag inom följande kriterier:

  • har ambitionen att växa
  • har 2-49 anställda
  • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 100 miljoner EURO)
  • har sin ekonomi i ordning

Stöd på 50 000-250 000 kr kan sökas med syfte att köpa tjänster eller projektanställa någon som arbetar med utvecklingssatsningen.

Missa inte denna möjlighet. För dina kunders del så kan detta råd vara mycket värt. Du vet ju dessutom att de har sin ekonomi i ordning.

Allt om affärsutvecklingscheckarna på Tillväxtverkets webbplats >>

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer
Tillbaka till startsidan