Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar och konsultkostnader. Det finns ett antal olika möjligheter att söka stöd som du kan läsa mer om på tillväxtverket.se

Affärsutvecklingscheckar är ett sådant stöd som 2018 omfattar företag som vill utvecklas via internationalisering, det vill säga som vill nå ut på nya internationella marknader, eller företag som satsar på digitalisering för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Stödet med affärsutvecklingscheckar är tillgängliga för företag i hela landet med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Dessa undantagna regioner har däremot andra stöd för affärsutveckling och kan kontakta sin region för mer information om vilka möjligheter som finns där.

Affärsutvecklingscheckarna omfattar företag inom följande kriterier:

  • har ambitionen att växa
  • har 2-49 anställda
  • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 100 miljoner EURO)
  • har sin ekonomi i ordning

Stöd på 50 000-250 000 kr kan sökas med syfte att köpa tjänster eller projektanställa någon som arbetar med utvecklingssatsningen.

Missa inte denna möjlighet. För dina kunders del så kan detta råd vara mycket värt. Du vet ju dessutom att de har sin ekonomi i ordning.

Allt om affärsutvecklingscheckarna på Tillväxtverkets webbplats >>