Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i färd med att digitalisera eller utveckla din verksamhet med en internationell satsning. Affärsutvecklingsstödet som Tillväxtverket erbjuder är ett värdefullt råd som du även kan ge dina kunder. I år finns mycket pengar att spara för den som satsar framåt.

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar och konsultkostnader. Det finns ett antal olika möjligheter att söka stöd som du kan läsa mer om på tillväxtverket.se

Affärsutvecklingscheckar är ett sådant stöd som 2018 omfattar företag som vill utvecklas via internationalisering, det vill säga som vill nå ut på nya internationella marknader, eller företag som satsar på digitalisering för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Stödet med affärsutvecklingscheckar är tillgängliga för företag i hela landet med undantag för Gotland, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Dessa undantagna regioner har däremot andra stöd för affärsutveckling och kan kontakta sin region för mer information om vilka möjligheter som finns där.

Affärsutvecklingscheckarna omfattar företag inom följande kriterier:

  • har ambitionen att växa
  • har 2-49 anställda
  • har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (och högst 100 miljoner EURO)
  • har sin ekonomi i ordning

Stöd på 50 000-250 000 kr kan sökas med syfte att köpa tjänster eller projektanställa någon som arbetar med utvecklingssatsningen.

Missa inte denna möjlighet. För dina kunders del så kan detta råd vara mycket värt. Du vet ju dessutom att de har sin ekonomi i ordning.

Allt om affärsutvecklingscheckarna på Tillväxtverkets webbplats >>

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

GDPR – Vad händer nu?

GDPR handlar om att värna den personliga integriteten. Risken för böter har varit en drivkraft som har givit ett... Läs mer

Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet,... Läs mer

Svar från Skatteverket gällande driftstörningarna

Under förra veckan gick Srf konsulternas förbundsdirektör, Roland Sigbladh, ut med ett Öppet brev till Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling... Läs mer

Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin! Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande.... Läs mer

Revisionspliktens vara eller inte vara för småföretagare

Under de senaste veckorna har det återigen varit en diskussion om revisionsplikten och vilka företag som bör ha obligatorisk... Läs mer

App som förenklar företagandet

Bolagsverket har nyligen släppt en app där företagare kan se aktuella uppgifter om sitt företag. Bland annat finns möjlighet... Läs mer

Fortsatt god efterfrågan på löne- och redovisningsadministratörer

I Poolias årliga arbetsmarknadsundersökning, Kompetensindikatorn, noterar vi att efterfrågan på arbetskraft inom lön och redovisning är fortsatt hög –... Läs mer

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer
Tillbaka till startsidan