Som redovisningskonsult kommer man ofta nära sina kunder. Om man även säljer rådgivande tjänster är det inte ovanligt att frågor som handlar om affärsjuridik, arbetsrätt eller obeståndsrätt aktualiseras. Innan man svarar på den typen av frågor kan det vara värdefullt att stämma av frågan med ett juridiskt ombud. En av Srf konsulternas partners är Advokatfirman Fylgia.

En stor del av de redovisningskonsulter som ringer till Fylgia gör det ofta för en kunds räkning. I många fall handlar det om olika typer av avtalsfrågor men även frågor om koncernbidrag, kontrollbalansräkning och obestånd.

– Min uppfattning är att redovisningskonsulten får vara både advokat och revisor åt sina kunder, säger Göran Mandorff vid Fylgia. Kunden ställer alla möjliga frågor och tycker att konsulten ska kunna svara, som den rådgivare han eller hon är. När man går bet kan det vara en bra lösning att ringa till oss.

– De gånger redovisningskonsulter ringer till oss och har egna problem handlar det uteslutande om bråk eller tvist med en kund, oftast i samband med att man bryter samarbetet, fortsätter Göran. Det kan handla om att konsulten inte vill lämna ut sie-4-filerna eller att kunden inte vill betala den sista fakturan. Nästan uteslutande gäller det kunder som varit struliga från början när det blir en tvist. Senast idag hade jag ett ärende där redovisningskonsultens kund påstod att konsulten bokfört så dåligt så kunden hamnat hos Kronofogden och därmed inte kunde sälja sitt bolag.

I vissa fall blir rådet från Fylgias advokater att lämna ifrån sig sie-4-filerna eller strunta i den där obetalda fakturan, bara för att slippa ifrån tjafset.

– Sådana här tvister tar ofta mer energi än vad det är värt, säger Göran. Men om vi bedömer att det är värt att gå vidare med så lägger vi upp ett ärende och hjälper klienten till en bra lösning. I de fall som ett ärende läggs upp, oavsett om det gäller konsulten själv eller om det är direkt med kunden, kan i de flesta fallen klientens rättsskyddsförsäkring användas för att täcka kostnaderna för ombudet i tvisten.

Många av Srf konsulternas partners tillhandahåller värdefulla erbjudanden till våra medlemmar. Hos Advokatfirman Fylgia erbjuds du 30 minuters kostnadsfri rådgivning per år för frågor gällande affärsjuridik, arbetsrätt eller obeståndsrätt. Men det är förhållandevis få som nyttjar erbjudandet, uppskattningsvis 50-70 st per år tror Göran Mandorff.

– Jag och min kollega Bo Söder brukar träffa Srf konsulternas medlemmar vid några tillfällen om året, när vi frågar om de känner till erbjudandet så är det för det mesta färre än hälften som gör det. De som ringer till oss och använder förmånen är ofta väldigt väl förberedda och har genomtänkta frågor, det gör att 30 minuter räcker länge.