Nu har Skatteverket gjort livet enklare, ett ställningstagande kring förmånshanteringen i arbetsgivardeklarationen publicerades på själva Luciadagen och gav oss ännu mer ljus i tillvaron.

Det vi på Srf konsulterna lobbat mycket för och hoppats på blev verklighet, en enklare tillämpning av regelverket kring förmåner kopplat till kontantprincipen. Förmåner som ”inte är beloppsmässigt kända vid utbetalningstillfället utan som är beroende av underlag från den anställde eller annan”, ja de kommer nu att kunna hanteras på samma sätt som idag. Det blir inte nödvändigt att rätta bakåt i tiden när reseräkningen väl har kommit in.” I de fall arbetsgivaren måste invänta underlag för beräkning av förmånen från den anställda eller någon annan bör dock en förskjutning kunna godtas om den kan motiveras av skälig tid för upprättande av underlag, till exempel reseräkning.”  

Det innebär givetvis inte att det går att skjuta på hanteringen hur länge som helst, arbetsgivaren har en skyldighet att se till att det finns rutiner som säkerställer korrekt hantering. För skälig tid kan ju diskuteras, Skatteverket är dock tydliga ”en förskjutning av redovisningen får i dessa fall ske med en eller högst två månader.” Men det ligger ju i allas intresse att underlagen kommer in fortlöpande och så nära i tiden som möjligt som händelsen har skett. Skatteverket visar på förståelse för löneprocessen och de utmaningar som finns med löneperioder och öppnar till och med upp för att en förskjutning kan tillämpas även vid ett årsskifte om det är en följd av arbetsgivarens ordinarie rutiner.  

Sedan är det viktigt att ha koll på vilka förmåner som omfattas, vad kräver ”underlag från den anställde eller annan”? Om värdet av förmånen är reglerad i lag så omfattas de inte av möjligheten till förskjutning. Det innebär till att exempel förmån av drivmedel, trängselskatt, personaloptioner och bonus på grund av kundtrohet ska fortsätta att hanteras på samma sätt som idag. Detsamma gäller för bilförmån, där rättelser ska göras i rätt period, till exempel om en arbetsgivare först i efterhand får komplett underlag för beräkning av en bilförmån. En arbetsgivare kan inte heller rätta en felaktigt redovisad förmån i en senare arbetsgivardeklaration. 

Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI kommer som så många andra förändringar medföra att det utvecklas praxis och pragmatisk hantering. Rättelser är det röda skynket men löneprocessen har ett utrymme för justeringar, det styrker även Skatteverket i ett tidigare ställningstagande från juni 2017. Det utrymmet för justeringar som AGI-fönstret medför, det vill säga tiden mellan det att bearbetning görs/underlagen har kommit in till dess att rapportering har gjorts till Skatteverket, underlättar och minskar risken för att rättelser mot Skatteverket behöver göras.  

Läs Skatteverkets ställningstagande här >>