Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15 anställda i branscher med krav på personalliggare. I stort sett alla som lämnat den första perioden har gjort det i Skatteverkets nya e-tjänst.

– Premiären för inlämning av arbetsgivardeklarationer på individnivå är avklarad och den tycker vi har gått mycket bra, säger Jonas Raneke, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Vi har inte haft några driftstörningar i vår nya tjänst Arbetsgivardeklaration och heller inte fått kännedom om några större problem vid inlämningen.

– Det är ju ett nytt sätt att redovisa så vissa har haft funderingar när det gäller de nya avrundningsreglerna, fortsätter Jonas Raneke. Vi har varit i kontakt med de berörda programvaruföretagen som ännu inte uppmärksammat detta så att de kan göra justeringar i sina system. Det är viktigt att båda parter beräknar avrundning på samma sätt. Vi har tydliga instruktioner på vår webbplats, skatteverket.se och jobbar kontinuerligt med att uppdatera information baserat på de frågor vi får in.

Jonas Raneke

Hittills har Skatteverket fått in drygt 5 200 arbetsgivardeklarationer på individnivå med tillhörande runt 250 000 individuppgifter. Av dessa har merparten lämnat automatiskt via koppling från lönesystemet eller manuellt i e-tjänsten. Endast några få har skickat in AGI på papperskopior.

– Det känns som att vi skapat en funktionell och attraktiv e-tjänst, säger Jonas. Den lilla mängden papperskopior som skickats till oss vittnar om detta.

Det stora testet för Skatteverket sker i början av nästa år när samtliga arbetsgivare ska lämna arbetsgivardeklaration på individnivå. Då räknar man med runt 400 000 arbetsgivare med flera miljoner individuppgifter.

– Vi har tagit höjd för den stora mängden data i vår prestanda och gör löpande tester. Månaderna fram till årsskiftet jobbar vi med ständiga förbättringar så vi tar gärna emot synpunkter. Det är värdefullt för oss med återkopplingar om någon upplever problem av något slag. Lanseringen av den nya e-tjänsten gick väldigt smidigt så våra förhoppningar är så klart att vi även klarar mandomsprovet i januari, avslutar Jonas Raneke.

Text Tina Sjöström Foto: Sara Burman

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer
Tillbaka till startsidan