Avsättningen till tjänstepensionen beräknas på den lön som betalas ut. För att den anställde inte ska gå miste om någon del av sin tjänstepension är det därför viktigt att företaget rapporterar in hela den utbetalda bruttolönen, inklusive den del som staten betalar.

Fakturan från Fora baseras på preliminära löneuppgifter, det vill säga den lön som företaget räknar med att betala ut under året. Om det sker ändringar i personalstyrkan under året är det viktigt att uppdatera de preliminära löneuppgifterna så att fakturorna blir så korrekta som möjligt. Ändring av preliminära löneuppgifter görs på Mina sidor på fora.se.

Anställda på företag som har försäkringsavtal hos Fora kan få stöd om företaget behöver säga upp personal. Vilka anställda som omfattas av vilka försäkringar beror bland annat på kollektivavtal, försäkringsavtal och de anställdas arbetsuppgifter. Logga in på Mina sidor på fora.se för att veta vilka försäkringar ditt företag omfattas av. Mer information finns också på fora.se/Corona.

Text: Linda Eriksson, Kommunikatör, Fora AB