Rekommendationen är alltid att upprätta skriftliga anställningsavtal. Lämpligen tecknas ett avtal om allmän visstidsanställning eller ett vikariat. Är du osäker på hur ett giltigt anställningsavtal ska utformas bör du kontakta en arbetsrättsjurist eller motsvarande expertis. Blanketter och mallar brukar också finnas tillgängliga hos olika tjänsteleverantörer på nätet.

Vad skolungdomar och minderåriga får arbeta med regleras i arbetsmiljölagen. De får till exempel inte arbeta ensamma om arbetet kan innebära risk för kroppsskada genom olycksfall, stark psykisk påfrestning eller våld och hot. Tänk på att reglerna omfattar även minderåriga som arbetar oavlönat i familjens företag. Arbetsmiljöverket har tagit fram en broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta” som innehåller värdefull information. Broschyren kan hämtas på arbetsmiljöverkets webbplats.

Lön gäller efter överenskommelse och styrs bland annat av kompetens, bransch- och marknadsläge. I många kollektivavtal finns lägsta lönenivåer angivna. Ofta har fackförbunden också rekommendationer om var lönen för sommarjobbare bör ligga.

Vid en anställning kortare än tre månader har den anställde rätt till semesterersättning och den ska utbetalas senast en månad efter det att anställningen har upphört. Tänk på att på lönebeskedet ska semesterersättningen redovisas separat. Saknas kollektivavtal beräknas ersättningen enligt semesterlagen, vilket som huvudregel innebär 12 procent av intjänad lön.

Om anställningen varar minst en månad har den anställde rätt till sjuklön. Om anställningen är kortare än en månad har den anställde rätt till sjuklön när anställningen varat i fjorton arbetsdagar.

Arbetstidsreglerna är komplexa, men kan sammanfattas enligt följande:

13–15 år: Max sju timmars arbetsdag, högst 35 timmar i veckan före 15 års ålder, därefter högst 40 timmar i veckan. Arbetsdagen får inte börja före 06.00 och inte sluta senare än 20.00. Minst 14 arbetsfria timmar per dygn och minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

16–17 år: Max åtta timmars arbetsdag, högst 40 timmar i veckan. Inte börja före 06.00 på morgonen och inte jobba senare än 23.00. Minst 12 arbetsfria timmar mellan varje pass. Minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

18 år och äldre: Ordinarie arbetstidsregler.

Avslutningsvis vill jag passa på att påminna om att eländet med så kallade bluffakturor och fakturabedrägerier brukar ta extra fart under sommarveckorna. Se därför till att säkra rutinerna för attestering av företagets fakturor och informera dina sommarvikarier om vad som gäller. Ha en skön sommar!