– Vi har jobbat med frågan om digital inlämning av årsredovisning i flera år, säger Claes Eriksson, redovisningsexpert hos Srf konsulterna. Vi har försökt få såväl Bolagsverket som programvaruleverantörerna att anpassa sina system så att de ska bli lättare att använda. Vi ser nu att fler och fler lämnar in digitalt, vilket är mycket positivt. Som en stödjande åtgärd för branschen kommer vi nu att samla in och publicera frågor och svar. Alla verksamma är välkomna att ställa egna frågor. Den som sitter i verkligheten vet bäst vad som saknas, krånglar eller behövs för en bra användarupplevelse.


Claes Eriksson

Digital inlämning av årsredovisning är en enorm effektivisering, både för dig som lämnar årsredovisning men också för Bolagsverket som tar emot den.

– Som branschorganisation vill vi bidra till utvecklingen så att tjänsten blir så bra som möjligt när digital inlämning väl blir obligatorisk, något den kommer att bli om ett par år, fortsätter Claes Eriksson. Vi skapar därför möjligheten där vi kommer att kanalisera de frågor vi får in och skicka dem till rätt mottagare. Den här frågan har i år aktualiserats med anledning av coronaviruset när mycket arbete har varit tvunget att ske digitalt utan fysiska träffar.

Vem som helst kommer att kunna ta del av den vägledande informationen, läsa frågor och svar och även ställa egna frågor. Vill man bli ännu säkrare kan man redan nu boka mikrokursen (genomförs online) i ämnet. I kursen Digital inlämning av årsredovisning – update 2020 medverkar personer från Bolagsverket, relevanta programvaruleverantörer och branschkollegor som redan testat digital inlämning. Syftet är att klargöra hela processen om hur inlämningen går till.