– Det visar verkligen att många tänker långsiktigt och ser värdet av auktorisation och certifiering för sin egen karriär, för byråns konkurrenskraft och för branschen som helhet, säger Zennie Sjölund, enhetschef för Srf konsulternas Sakkunskapsenhet och Branschansvarig Lön.

Kollegorna Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning, och Helena Ledensjö, Kursansvarig vid Utbildningsenheten, är inne på samma tankebanor. Lali Fjellström:

– Personer som, trots ökad arbetsbörda och en helt ny form av osäkerhet, satsar tid och kraft på att ta nästa steg i sina karriärer är definitivt den typ av personer byråerna och branschen behöver för att utvecklas. Det är väldigt viktigt när byråerna nu möter en viss generationsväxling, ser över sina affärsmodeller, genomför digitaliseringar, lär sig hållbarhetsredovisning och dessutom ska hitta en form av pandemistabilitet.

Justerade format

Helena Ledensjö ser i sitt dagliga arbete anmälningsströmmarna och provresultaten för de som väljer att gå vidare med auktorisation och certifiering. Självfallet påverkades de under pandemins och restriktionernas start, våren 2020.

– Men mycket mindre än jag trodde. Och sedan steg de snabbt igen. Vi tvingades ställa om vissa utbildningar till digitala format, innan allt var på plats tappade vi deltagare. Mot den bakgrunden är siffrorna för 2020 och 2021 än starkare, säger Helena Ledensjö som i sammanhanget vill slå ett extra slag för utbildningen till Certifierad Affärsrådgivare:

– Den är unik på marknaden och ytterligare ett steg vidare för den som redan är Auktoriserad Redovisningskonsult. Rådgivningen blir allt viktigare i yrkesrollen, det avspeglas i intresset för certifieringen.

Fortsatt tryck

Starten av 2022 talar om ett fortsatt stort intresse för certifiering och auktorisation. Zennie Sjölund och Lali Fjellström understryker att de som tar steget också bidrar till att branschen som helhet lyfts genom ökad kompetens och professionalism i yrkeskåren och att organisationen Srf konsulterna får starkare muskler i sitt påverkansarbete. Ju starkare organisation, desto större möjlighet har man att verka för att exempelvis nya lagar och regler utformas med hänsyn till medlemmarnas, och deras kunders, bästa.

Lönsamt beslut

Att certifiering och auktorisation lönar sig visar både Srf konsulterna stora pris- och löneenkät samt SKI-undersökningen av branschen. Auktoriserade och certifierade tjänar mer (uppåt 10 000 kr mer/månad) och är mer efterfrågade av kunderna (67 procent tycker auktorisation är viktigt eller mycket viktigt).