Flest registrerades i september (7 620), tätt följt av mars (7 507), trots att insatserna mot coronapandemin intensifierades då. Lägst antal bolag startades i semestermånaden juli (3 738).

– Att fler företag startas ser vi som goda nyheter för näringslivet, arbetsmarknaden och våra medlemmar. Dels vet vi att många jobb skapas i mindre bolag, dels behöver även dessa hjälp med redovisning, lön och rådgivning, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef vid Srf konsulterna.

Nedbrutet på tredje kvartalet, juli/augusti/september, har antalet företag ökat med 12 procent jämfört med 2019. I absoluta tal är det 16 040 nya företag under Q3 i år jämfört med 14 270 förra året. I procent räknat har Värmland och Västmanland sett flest företag startas under perioden, med 42 respektive 38 procent, konstaterar Visma spcs i en sammanställning.

De företagsformer som ingår i statistiken är aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Källa: Visma spcs