I drygt ett år har tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar varit i bruk. Förra året var det relativt få som använde tjänsten, mycket på grund av att få programvaruleverantörer utvecklat den funktionaliteten i sina program. Nu har fler programvaror anslutit sig och inlämningstakten ökar allt mer.


Nina Brede

– Ökningen av antalet årsredovisningar som kommit in digitalt har varit stor sista tiden. Det är verkligen glädjande att ökningen går snabbare och snabbare, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Har utfallet av antal användare blivit som ni tänkt?
– Utfallet är tyvärr mindre än vi räknat med, bland annat på grund av att vi har ett beroende till att programvaruleverantörerna levererar funktionalitet (programvara) som gör att företagare kan skicka in digitalt. Efter årsskiftet ser vi som sagt en ganska stor ökning. Det beror bland annat på att de största programvaruleverantörerna nu anslutit sig till tjänsten. Vi ser också att vissa företagare skickar in för andra gången sedan tjänsten lanserades.

Har några ändringar/förbättringar gjorts sedan lanseringen förra året?
– Ja, vi har bland annat förbättrat stödet till programvaruleverantörerna i tjänsten. De kan bland annat ge mer information om status på ärendet direkt i programvaran. Vi har även utökat stödet så att även de som använder regelverket K3 kan lämna in sin årsredovisning via tjänsten om deras programvara stödjer det. Vi fortsätter att utreda och arbeta med förbättringar i tjänsten löpande. Nu hoppas vi att inlämningstakten ökar allt mer, framförallt inför den stora inlämningsperioden i juli.