Lönekonsulter som jobbat i minst sex år eller följt en YH-utbildning för lönekonsulter och jobbat med lön i minst tre år kan söka auktorisation. Sedan Srf konsulterna införde den möjligheten 2014 har över 500 lönekonsulter stärkt och vidimerat sin kompetens genom den processen. Två av dem är bröderna Argiris och Christos Christakopoulos som du kan läsa om i artikeln ”Srf Auktoriserade bröder som älskar lön”.

– I mars klarade 44 lönekonsulter sin examen och blev Srf Auktoriserade Lönekonsulter. Redan nu är 49 anmälda till examinationen i maj. Intresset för att söka auktorisation växer stadigt. Den som tänkt ta auktorisation under 2021 gör klokt i att påbörja processen nu, konstaterar Helena Ledensjö, ansvarig för examinationer hos Srf konsulterna.

Demo och förberedelse

För dig som är nyfiken på vad som krävs för att klara examensproven finns en demoversion och en förberedelsekurs till auktorisationen på Srf konsulternas utbildningsplattform på nätet. Där finns självfallet en rad andra utbildningar för lönekonsulter, oavsett om du är auktoriserad eller inte. Utbudet förnyas och kompletteras löpande.

– Ska jag generalisera är de yngre mer benägna att kasta sig ut och söka auktorisation tidigt, de vet att det ger karriären en bra knuff direkt. Av erfarenhet vet jag att de rutinerade lönekonsulter som tar förberedelsekursen i de allra flesta fall klarar sin auktorisation med bravur säger Helena.

Auktorisation för Redovisningskonsulter

Helena Ledensjö har också överblick över auktorisationen för redovisningskonsulterna. För dem genomförs ett examensprov i april med 40 anmälda, en siffra som legat relativt konstant för examenstillfällena de senaste åren. Övriga provtillfällen för dem under 2021 är oktober och december. Även här finns en förberedande kurs och demoversion av examensprov på nätet, se nedan.

– Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter är vår största medlemsgrupp, med cirka 3 000 auktoriserade genom vår försorg sedan införandet av vår auktorisation 2006. Att vara Auktoriserad Redovisningskonsult är en tydlig kvalitetsstämpel som innebär många fördelar för individen och byrån. Jag är privilegierad som kan jobba med auktorisation för både redovisningskonsulter och lönekonsulter, det finns många sätt att korsbefrukta de båda yrkesgruppernas kompetens och utveckling, avslutar Helena Ledensjö.