Tidningen Konsulten
Fredag 19 Januari 2018

Ändringar i viktiga lagar och förordningar

Runt årsskiften brukar som regel ett flertal lagändringar träda i kraft. Så även detta år. Bland annat kan vi se ändrade takbelopp, momssänkning på naturturism samt både höjda och sänkta skatter för olika grupper. Och en förändring gällande beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar.

Justeringar av olika takbelopp trädde ikraft redan i november 2017. Det gäller stöd för nystartsjobb där takbeloppet sänkts, höjt takbelopp för särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt höjt takbelopp för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Första januari i år sänktes momsen på guidning av naturområden, från tidigare 25 procent till sex procent. De områden som omfattas är områden utanför tätort samt nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden. Syftet med sänkningen är att öka möjligheten för främst småföretag att bedriva naturturism. Den guidning som omfattas av sänkningen kan vara en tur med en person som förmedlar särskild kunskap eller upplevelse längs rundvandringen. Guidning kan också bestå av att en person visar vägen i ett specifikt naturområde.

Skatten för pensionärer har sänkts ytterligare. Ändringen innebär en förstärkning av det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets början har fyllt 65 år. Grundavdragsbeloppet höjs för alla som har en inkomst mellan 123 700 kr och 416 300 kr per år. Det blir även sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Syftet är att införa en skattelättnad för dessa inkomster som inte omfattas av jobbskatteavdraget eller det förhöjda grundavdraget. Däremot blir det höjd skatt för personer bosatta utomlands, från 20 procent till 25 procent.

Det blir också en förändrad beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar. Idag ingår fordonsskatt i den så kallade prisbasbeloppsdelen när förmånsvärdet beräknas. Ändringen innebär att bilens faktiska fordonsskatt i stället ska läggas till som en ytterligare post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. För att öka incitamenten för förmånstagare att begränsa sin privata körning ska betald trängselskatt inte längre ingå i förmånsvärdet. Om en arbetsgivare betalar den anställdes utgifter för privata resor med förmånsbil får den anställde en skattepliktig förmån med motsvarande belopp.

Fler ändringar i lagar och förordningar som ändrats vid årsskiftet hittar du här >>

 

Text: Tina Sjöström

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i... Läs mer

Genombrott för digitala kvitton väntas i år

Digitala kvitton har funnits i flera år och många företagare använder dessa flitigt redan nu. Men för vanliga konsumenter... Läs mer

Ivan Deiro med personal vann Årets lönepris 2017

Ivan Deiro är senior manager på Volvos löneavdelning. Vid Stora lönedagen i november fick han ta emot utmärkelsen Årets... Läs mer

Tuna in – nu kommer Lönepodden!

Den 25 januari är det premiär för Lönepodden, en inspirationskanal för yrkesområdet lön. Lönepodden kommer att bjuda på intressanta... Läs mer

Debatt: Riksrevisionens rapport om revisionsplikt

Tillsammans med övriga medlemmar i Näringslivets regelnämnd NNR tar Srf konsulterna nu upp debatten kring revisionsplikten. Vårt fokus är... Läs mer

Jämställda livsinkomster på agendan

Regeringen har beslutat att ta fram en ny handlingsplan för att minska skillnaderna i livsinkomster mellan kvinnor och män.... Läs mer

Tre nya uttalanden i serien Srf U

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om tre nya uttalanden om tolkningsfrågor i K2. Srf U 9 besvarar frågan om... Läs mer

Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR

När GDPR träder i kraft den 25 maj så kommer den att stöttas upp av en svensk lag, dataskyddslagen.... Läs mer

Betalappar vanligare än kontanter

En ny undersökning visar att betalappar används oftare än kontant­er för vissa betalningar och att unga kvinnor är mer... Läs mer

Minskad framtidstro i redovisningsbranschen

Så få som 3 av 10 småföretagare i redovisnings- och revisionsbranschen räknar med en ökande försäljning de närmaste sex... Läs mer
Tillbaka till startsidan