Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Ändringar i viktiga lagar och förordningar

Runt årsskiften brukar som regel ett flertal lagändringar träda i kraft. Så även detta år. Bland annat kan vi se ändrade takbelopp, momssänkning på naturturism samt både höjda och sänkta skatter för olika grupper. Och en förändring gällande beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar.

Justeringar av olika takbelopp trädde ikraft redan i november 2017. Det gäller stöd för nystartsjobb där takbeloppet sänkts, höjt takbelopp för särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt höjt takbelopp för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Första januari i år sänktes momsen på guidning av naturområden, från tidigare 25 procent till sex procent. De områden som omfattas är områden utanför tätort samt nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden. Syftet med sänkningen är att öka möjligheten för främst småföretag att bedriva naturturism. Den guidning som omfattas av sänkningen kan vara en tur med en person som förmedlar särskild kunskap eller upplevelse längs rundvandringen. Guidning kan också bestå av att en person visar vägen i ett specifikt naturområde.

Skatten för pensionärer har sänkts ytterligare. Ändringen innebär en förstärkning av det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets början har fyllt 65 år. Grundavdragsbeloppet höjs för alla som har en inkomst mellan 123 700 kr och 416 300 kr per år. Det blir även sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Syftet är att införa en skattelättnad för dessa inkomster som inte omfattas av jobbskatteavdraget eller det förhöjda grundavdraget. Däremot blir det höjd skatt för personer bosatta utomlands, från 20 procent till 25 procent.

Det blir också en förändrad beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar. Idag ingår fordonsskatt i den så kallade prisbasbeloppsdelen när förmånsvärdet beräknas. Ändringen innebär att bilens faktiska fordonsskatt i stället ska läggas till som en ytterligare post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. För att öka incitamenten för förmånstagare att begränsa sin privata körning ska betald trängselskatt inte längre ingå i förmånsvärdet. Om en arbetsgivare betalar den anställdes utgifter för privata resor med förmånsbil får den anställde en skattepliktig förmån med motsvarande belopp.

Fler ändringar i lagar och förordningar som ändrats vid årsskiftet hittar du här >>

 

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan