Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Ändringar i viktiga lagar och förordningar

Runt årsskiften brukar som regel ett flertal lagändringar träda i kraft. Så även detta år. Bland annat kan vi se ändrade takbelopp, momssänkning på naturturism samt både höjda och sänkta skatter för olika grupper. Och en förändring gällande beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar.

Justeringar av olika takbelopp trädde ikraft redan i november 2017. Det gäller stöd för nystartsjobb där takbeloppet sänkts, höjt takbelopp för särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt höjt takbelopp för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Första januari i år sänktes momsen på guidning av naturområden, från tidigare 25 procent till sex procent. De områden som omfattas är områden utanför tätort samt nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden. Syftet med sänkningen är att öka möjligheten för främst småföretag att bedriva naturturism. Den guidning som omfattas av sänkningen kan vara en tur med en person som förmedlar särskild kunskap eller upplevelse längs rundvandringen. Guidning kan också bestå av att en person visar vägen i ett specifikt naturområde.

Skatten för pensionärer har sänkts ytterligare. Ändringen innebär en förstärkning av det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets början har fyllt 65 år. Grundavdragsbeloppet höjs för alla som har en inkomst mellan 123 700 kr och 416 300 kr per år. Det blir även sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Syftet är att införa en skattelättnad för dessa inkomster som inte omfattas av jobbskatteavdraget eller det förhöjda grundavdraget. Däremot blir det höjd skatt för personer bosatta utomlands, från 20 procent till 25 procent.

Det blir också en förändrad beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar. Idag ingår fordonsskatt i den så kallade prisbasbeloppsdelen när förmånsvärdet beräknas. Ändringen innebär att bilens faktiska fordonsskatt i stället ska läggas till som en ytterligare post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. För att öka incitamenten för förmånstagare att begränsa sin privata körning ska betald trängselskatt inte längre ingå i förmånsvärdet. Om en arbetsgivare betalar den anställdes utgifter för privata resor med förmånsbil får den anställde en skattepliktig förmån med motsvarande belopp.

Fler ändringar i lagar och förordningar som ändrats vid årsskiftet hittar du här >>

 

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan