Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Ändringar i viktiga lagar och förordningar

Runt årsskiften brukar som regel ett flertal lagändringar träda i kraft. Så även detta år. Bland annat kan vi se ändrade takbelopp, momssänkning på naturturism samt både höjda och sänkta skatter för olika grupper. Och en förändring gällande beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar.

Justeringar av olika takbelopp trädde ikraft redan i november 2017. Det gäller stöd för nystartsjobb där takbeloppet sänkts, höjt takbelopp för särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt höjt takbelopp för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Första januari i år sänktes momsen på guidning av naturområden, från tidigare 25 procent till sex procent. De områden som omfattas är områden utanför tätort samt nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden. Syftet med sänkningen är att öka möjligheten för främst småföretag att bedriva naturturism. Den guidning som omfattas av sänkningen kan vara en tur med en person som förmedlar särskild kunskap eller upplevelse längs rundvandringen. Guidning kan också bestå av att en person visar vägen i ett specifikt naturområde.

Skatten för pensionärer har sänkts ytterligare. Ändringen innebär en förstärkning av det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets början har fyllt 65 år. Grundavdragsbeloppet höjs för alla som har en inkomst mellan 123 700 kr och 416 300 kr per år. Det blir även sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Syftet är att införa en skattelättnad för dessa inkomster som inte omfattas av jobbskatteavdraget eller det förhöjda grundavdraget. Däremot blir det höjd skatt för personer bosatta utomlands, från 20 procent till 25 procent.

Det blir också en förändrad beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar. Idag ingår fordonsskatt i den så kallade prisbasbeloppsdelen när förmånsvärdet beräknas. Ändringen innebär att bilens faktiska fordonsskatt i stället ska läggas till som en ytterligare post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. För att öka incitamenten för förmånstagare att begränsa sin privata körning ska betald trängselskatt inte längre ingå i förmånsvärdet. Om en arbetsgivare betalar den anställdes utgifter för privata resor med förmånsbil får den anställde en skattepliktig förmån med motsvarande belopp.

Fler ändringar i lagar och förordningar som ändrats vid årsskiftet hittar du här >>

 

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan