Varje liten småföretagare måste vara en liten uppfinnar-Jocke i själ och hjärta. Även om det inte alltid är ett nytt hjul som ska uppfinnas så kräver företagslivet en ständig förändring och påhittighet, det är liksom inbyggt från start att här ska saker lösas, konstant.

Det här vet alla vi som driver eget, men vi vet samtidigt hur lätt det är att översvämmas av vardagsgnetet och tappa innovationsförmågan. Så hur blir du en bra uppfinnare? Eller “innovatör” för att använda ordet som är poppis just nu?

Först lite uppmuntran: vi är inte så dåliga på det här i Sverige till att börja med. Tvärtom!

Tre faktorer gör Sverige till ett särskilt framgångsrikt innovationsland. Förklaring till den gynnsamma hittas i att:

1: en stor andel av befolkningen har en hög utbildningsnivå,

2: att vi ligger långt fram i forskning och

3: har en hög grad av digitalisering.

Men innovation kräver också ett proaktivt förhållningssätt och en attityd som är lika viktigt för småföretagaren som för ett start up-proffs. Så hur gör man det smartast och mest framgångsrikt?

Att lära sig av de allra bästa är alltid en genväg.  Och när jag tittat på vad superföretagarna värderar högst så finns en rad strategiska punkter att tänka på för att nå framgång.

Här är sju gyllene regler som gör dig mer innovativ och på sikt mer framgångsrik, om du så bara följer några av dem:

1: Visioner är bra, men bättre än att titta väldigt långt in i framtiden är att jobba på vad som händer idag, i år och de närmaste två-tre åren. Där ska ditt fokus vara.

Rådet kommer från multimiljardären Jeff Bezos, som erövrat världen med Amazon.

Amazon var från början en bokhandel på nätet, den allra första, men nu är den både start- och slutpunkt för handel av det mesta för många. Det var inget Bezos tänkt från början, böckerna var den första passionen. Och apropå passion…

2: Passion är bränslet till dina framgångar. Om du verkligen känner för det du gör kommer du orka hela vägen in i målet. Samtidigt så är en annan sanning att:

3: Våga köra i diket. Den som alltid är försiktig vinner inga lopp. Så många av de mest framgångsrika har misslyckats värst av alla. Men misslyckandet är bara en del av framgången. Och samtidigt som det är viktigt att våga dikeskörningar…

4: Skaffa dig hård hud. Kritik kommer alltid, oavsett hur framgångsrik du blir. Men det är hur du tar det som spelar roll. Den som vill vara en innovatör måste våga riskera att bli kritiserad, missförstådd eller skämtad med. Det är sannolikt ingen innovation om alla tycker att den är självklar från start. Men tror du på vad du gör, så kör, bara kör! Den där hårda huden kan med fördel kombineras med insikten att:

5: Perfektion sällan ger innovation. Inte heller att vara för rationell. Effektivitet är bra, men innovation sker inte på löpande band. Den händer i mellanrummen, pauserna, under dödtiden. Därför är det märkligt nog särdeles effektivt att vara ineffektiv ibland. Den bästa vägen mellan och A och B kanske går en kringelikrok via E och Ö. Där i det okända kan den som är nyfiken och utforskande hitta ideer som är unika. Men det okända behöver inte vara någon exklusiv plats där bara vissa får vara lite udda och tokiga. Låt det bli en integrerad del av verksamheten så att…

6: Innovationen sker i det dagliga. Ha inga vattentäta skott där några uppfinner och några sköter vardagskneget. De som lyckas har innovationen som en del av det ordinarie arbetet. Det skapar engagemang, kreativitet och låter saker testas skarpt i vardagen och verkligheten. Dessutom kompetenshöjer alla sig själv helt naturligt. En fördel här är att du på kuppen förmodligen kommer att…

7: Utveckla ditt sjätte sinne. Det är inte den som agerar snabbast på vad som händer just nu som ligger först. Det är den som vet vad som händer sen. Större framgång nås genom att vara proaktiv än reaktiv. Och den som är involverad i både nutid och framtid kommer aldrig bli överraskad och hamna på efterkälken.