Med mångårig erfarenhet i ledarskap inom ett flertal svenska myndigheter var Annika Stenberg en självklar kandidat när Bolagsverket skulle rekrytera en ny generaldirektör. Hon tillträdde den 21 augusti och börjar få en bra överblick över verksamheten.

– Mycket av det vi arbetar med på Bolagsverket sker i samverkan med myndigheter där jag varit verksam tidigare och jag har i mina tidigare tjänster följt Bolagsverket från sidan. Jag är alltså inte helt främmande för den verksamhet som bedrivs. Det gör mig glad att bli en del av en så välskött myndighet med många duktiga medarbetare. Det skapar tillförsikt inför det uppdrag jag nu påbörjat.

Annika Stenberg är född i Göteborg och uppväxt i Kungälv. Under studietiden jobbade hon extra i familjeföretaget men sedan hon började i yrkeslivet på allvar har hon varit i myndighetsvärlden.

– Jag började i mitten av 1980-talet som landskanslist på skatteavdelningen vid länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohuslän. Sedan har jag arbetat på Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i olika typer av chefspositioner. Jag också arbetat med ekobrottsfrågor genom att under flera år varit ledamot i det operativa rådet för det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet. Senast var jag regionpolischef över södra Sverige. Att jobba i en myndighet har varit ett medvetet val och inget jag ångrar. Nu är det första gången jag är chef över en hel myndighet och min roll som generaldirektör för Bolagsverket känns väldigt meningsfull.

Du har varit drivande bakom förändringsarbete och verksamhetsutveckling på de myndigheter du varit tidigare, är det något som även gäller för Bolagsverket?
– Ja, det skulle jag nog säga. Utveckling pågår hela tiden, vi måste hänga med i den förändring som sker i samhället. Näringslivet förändras och nya tekniska möjligheter som ändrar förutsättningarna för hur vi ska bedriva vår verksamhet uppstår. Digitalisering är just nu på allas läppar, vilket i hög grad påverkar företagandet och i synnerhet redovisningsbranschen.

– En ambition är att vi ska ligga i framkant, fortsätter Annika. Vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för företagare och ta bort onödiga administrativa hinder. Ett aktuellt exempel är den digitala tjänsten att rapportera verklig huvudman, nästa år kommer det att bli möjligt med elektronisk ingivning av årsredovisningar. Med fler digitala processer blir arbetet inte bara enklare och snabbare, det blir också mer rättssäkert och vi får bättre kvalitet i våra register.


Annika Stenberg  Foto: Bolagsverket

Ser du några speciella utmaningar för dig som ny generaldirektör på Bolagsverket?
– Det är alltid en utmaning att byta arbete och jag försöker gå in i min nya roll med stor ödmjukhet. Jag håller på att göra mig en bild av vilka våra uppgifter är och hur kulturen och strukturerna ser ut.

Det är också utmanande att för första gången vara myndighetschef och jag ska försöka leda verksamheten efter bästa förmåga och på ett sätt som stämmer med mitt uppdrag. Den här myndigheten är väldigt välskött och jag ställer mig bakom alla strategier och mål man tagit fram tidigare. Inledningsvis ska jag fokusera på det som är viktigast här och nu.

Och vad är viktigast just nu?
– Det är att få till en långsiktig finansiering. I takt med digitaliseringen finns en ökad trend att data görs mer tillgänglig och öppen. Den största delen av vår finansiering får vi genom avgifter vid registrering och att sälja information från våra register. Att lösa en långsiktig finansiering i en föränderlig värld är något vi har börjat fundera på.

– För övrigt är digitaliseringen en stor fråga, fortsätter Annika. Vi har också arbetsmiljöfrågor vi måste jobba vidare med. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats dit kompetenta människor vill söka sig. Jag måste säga att jag är djupt imponerad över servicenivån och det kundbemötande som vår personal ger. Bolagsverket är en stor arbetsgivare i Sundsvall och har ett gott rykte. Just nu går sjuktalen åt fel håll så vi arbetar intensivt med att folk ska må bra på jobbet. Det är en viktig personalfråga och nödvändigt för att vi ska klara vårt uppdrag.

Bolagsverket har under flera år legat i topp i mätningar om vilken myndighet som företagarna har störst förtroende för. Skatteverket kommer på andra plats. Dessa två har samma poäng när det gäller service och bemötande och ligger långt över övriga myndigheter.

– Nu gäller det att vi inte lutar oss tillbaka och är nöjda utan fortsätter utveckla både bemötande och servicenivå så att vi behåller det goda förtroendet. Att vi hamnar i topp är ett kvitto till vår personal att de jobbar rätt och har tillräcklig kompetens, avslutar Annika Stenberg.