Vi ställde några snabba frågor till Mats om det viktiga förenklingsuppdraget:

Vilka är huvudfrågorna i utredningen?
Syftet med utredningen är att lämna förslag på nya eller förändrade skatteregler som kan underlätta och främja egenföretagandet i enskild näringsverksamhet. Det gäller dels att undersöka om det finns utrymme att förenkla det konventionella systemet för inkomstbeskattning, det vill säga befintliga skatteregler, dels att utvärdera en schablonmässig beskattning inom inkomstbeskattning och moms. När det gäller det konventionella systemet är det åter igen reglerna om räntefördelning och expansionsfond som är i fokus.

Anser du att det finns ytterligare frågor man bör se över inom ramen för denna utredning?
Absolut, men utredningen är begränsad genom ett kommittédirektiv. Utöver att det kan vara svårt att med framgång lyfta frågor som inte omfattas av direktivet har denna utredning relativt kort tid till förfogande.


Mats Brockert

Vilken är din roll i utredningen?
Min roll är givetvis att bevaka våra medlemmars intresse i deras arbete som redovisningskonsulter. Medlemmarnas intresse torde emellertid i allt väsentligt överensstämma med utredningens syfte, nämligen att göra det lättare att driva företag. Min roll är också att bidra med mina erfarenheter. I bagaget har jag, utöver mina år som skatteexpert på Srf konsulterna, även erfarenhet från Skatteverket och Bokföringsnämnden där jag bland annat har arbetat med att försöka förenkla vardagen för företag.

Vilka fler deltar i denna utredning?
Här finns flera erfarna och kända personer. Naturligtvis deltar Urban Rydin från Ludvig & Co (LRF-konsult) och Katarina Bartels som numera arbetar på Svenskt Näringsliv. Båda är kända och uppskattade lärare på Srf konsulternas utbildningar.

På vilket sätt kan du vara med och påverka och inom vilka områden så att det även gynnar redovisnings- och lönebranschen?
Det återstår att se. Jag har många enligt min mening intressanta förslag till förenklingar. Vissa förslag går så lång tillbaka som till 2006 då jag som handläggare på Skatteverket var med och arbetade fram reglerna för förenklade årsbokslut, de så kallade K1-reglerna. Som jag tidigare nämnt är utrymmet för andra förslag än de som anges i direktivet ytterst begränsat. Men det är en möjlighet att försöka så frö för eventuella ändringar i framtida utredningar.

När ska utredningen vara klar och vad händer sedan?
Redan den 1 september 2020 ska utredningen redovisa sitt förslag vad avser det konventionella systemet. Den 1 juli 2021 ska uppdraget i övrigt redovisas.

Vad som händer därefter går inte ens att spekulera i. Det ligger helt i politikernas händer. Vi kan dock hoppas att utredningen kan komma fram till några enkla och bra förbättringar som kan leda till en proposition och slutligen till ny eller förändrad lagstiftning.

Ta del av regeringens kommittédirektiv >>