Våra Auktoriserade Lönekonsulter är allra nöjdast och ger oss 8,6 av 10 möjliga i betyg, våra Auktoriserade Redovisningskonsulter ger oss 8,0 och tillsammans ger det ett NMI på 8,3 för 2019. De tre frågorna i undersökningen som ligger till grund för NMI-mätningen är;

1: Hur nöjd är du allmänt med ditt medlemskap?

2: Skulle du rekommendera andra att bli medlemmar?

3: Kommer du att fortsätta vara medlem?

Våra starkaste ambassadörer är de som ger oss full pott på dessa frågor och där ser vi en ökning överlag, vilket är fantastiskt för oss som branschorganisation. De verkliga ambassadörerna sprider positiva ringar på vattnet och det är den allra bästa marknadsföring vi kan få.


Roland Sigbladh Foto: Malin Sydne

– Medlemsundersökningen är ett av våra viktigaste verktyg för att mäta, utvärdera, förbättra och jobba vidare på att bli ännu mer relevanta för våra medlemmar. Vårt uppdrag är att utveckla branschen och erbjuda medlemmarna verktyg som underlättar i deras dagliga arbete, säger förbundsdirektör Roland Sigbladh.

Vi får allt fler Auktoriserade Lönekonsulter som medlemmar och dessa skiljer sig i sin uppfattning jämfört med våra Auktoriserade Redovisningskonsulter. Lönekonsulterna är mycket nöjda med Srf konsulternas arbete med utvecklingen av yrkesrollen, där resultatet ligger på rekordnivån 8,6. Våra redovisningskonsulter ger oss 7,5 i betyg avseende utvecklingen av yrkesrollen.

Det som sticker ut i undersökningen är att vi under 2019 får avsevärt mycket högre betyg än tidigare år för vår medlemsservice; 8,1 av 10 möjliga, där redovisningskonsulterna ger oss 7,9 och lönekonsulterna hela 8,3 vilket är en rekordsiffra. Föregående år fick vi betyget 7,3 av redovisningskonsulterna och 7,4 av lönekonsulterna. Det nya höga betyget är ett tydligt kvitto på att vi jobbar rätt och att vi blivit ännu bättre på att möta våra medlemmars förväntningar. Medlemsservice omfattar hur du som medlem blir bemött i alla de kontakter du har med oss som arbetar på Srf konsulternas förbundskontor i Stockholm och Falun. Det kan handla om att du ringer till oss om en kurs eller hur du blir auktoriserad eller om du ställer en fråga till oss via mejl eller i frågeservicetjänsten. Vi har dessutom sedan en tid tillbaka en chattfunktion som finns tillgänglig på våra mest besökta webbsidor.

Några av de vanligast förekommande kommentarerna i fritextsvaren är:

– Bra kurser! Önskar det vore ett ännu större utbud av webbaserade kurser (Auktoriserad Redovisningskonsult)

– Jag skulle önska högre medlemsrabatter på utbildningarna då det som liten byrå är svårt att ha råd med så många kursdagar som jag önskar. (Auktoriserad Redovisningskonsult)

– Så länge min arbetsgivare betalar kommer jag vara med. (Auktoriserad Lönekonsult)

– Kretsträffarna mest riktade mot redovisning (Auktoriserad Lönekonsult)

På dessa kommentarer vill vi återkoppla med dels att våra onlinekurser blir fler och fler, jätteroligt att de uppskattas och att det kommer önskemål om ytterligare onlineutbud. Det stämmer mycket bra med den målsättning vi har framåt. Vi förstår också att det kan vara tufft att gå alla bra kurser man behöver och önskar sig. De flesta arbetsgivare förstår värdet av att satsa på företagets kompetens och det blir allt viktigare framåt. Bland lönekonsulterna har man inte haft så goda möjligheter att hitta så bra kompetensutveckling som vi faktiskt har idag och fler och fler förstår värdet av en karriär via auktorisation. Kretsträffarna har som tradition haft fokus på redovisning eftersom vi från år 1936 fram till 2013 varit redovisningskonsulternas egen branschorganisation, men vi jobbar vidare med frågan på våra träffar med kretsarna och vi vet också att lön är ett område som intresserar både lönekonsulter och redovisningskonsulter.

Viktigaste områdena som medlemmarna vill att Srf konsulterna arbetar med:

Auktoriserade Lönekonsulter
1.
Bevaka, påverka och driva branschfrågor
2. Samverkan med programleverantörer
3. Utveckla yrkesrollen och karriärvägar

Auktoriserade Redovisningskonsulter
1.
Bevaka, påverka och driva branschfrågor
2. Samverkan med myndigheter, banker, BFN, SIE, BAS med flera
3. Marknadsföra nyttan med Auktoriserade konsulter

Medlemsförmåner med största nyttan

Auktoriserade Lönekonsulter
1. Branschnyheter och Nyhetsbrev
2. ALK-puls (nutidsquiz)
3. Medlemsrabatt på Srf utbildningar

Auktoriserade Redovisningskonsulter
1.
Branschnyheter och Nyhetsbrev
2. Medlemsrabatt på Srf utbildningar
3. Böcker (BAS, Srf Redovisning mm)

Arbetet med att analysera och jobba framåt med 2019 års resultat är redan igång och vi siktar självklart på nya rekordbetyg 2020.

– Landets Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter med kollegor har viktiga roller att fylla i det svenska näringslivet. Det är också viktigt för de verksamma att ha en stark branschorganisation i ryggen som månar om deras frågor och som representerar den viktiga redovisnings- och lönebranschen i beslutsfattande organ, säger Roland Sigbladh.