Regeringen har lämnat in en proposition till riksdagen om ändring i anställningsskyddslagen. Där förslås att anställningsskyddet ska förlängas och att åldern för rätten att kvarstå i sin anställning ska höjas till 69 år. När den åldern uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan krav på saklig grund, genom ett förenklat uppsägningsförfarande.

Förslaget innefattar även att åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla ska höjas till 69 år precis som åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar.

Lagändringen föreslås träda i kraft i två omgångar. Den 1 januari 2020 ska förändringen träda i kraft och åldersgränsen höjas till 68 år och den 1 januari 2023 höjas till 69 år.