Syftet med den nya e-tjänsten är att underlätta företagens inlämning av uppgifter, minska regelbördan samt effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningar. Det kortsiktiga målet är att digital inlämning av årsredovisningar ska vara förstahandsvalet för företag. Det långsiktiga målet är att digital inlämning ska bli obligatoriskt för alla som ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

För att kunna lämna in en årsredovisning digitalt, oavsett om man är företagare eller ombud, så krävs det att den programvara som används för att sammanställa årsredovisningen är anpassad för detta. För de flesta programvaror gäller att man installerar en tilläggstjänst eller använder en specialanpassad version. Dessutom krävs en e-legitimation.

Det finns alltid pionjärer när det kommer till nya tekniska lösningar, så även här. Strax efter att e-tjänsten öppnat hade 20 stycken årsredovisningar avlämnats. En av de som använde tjänsten som ombud, en redovisningskonsult från Stockholmsområdet, blev så positivt överraskad att han skickade in följande meddelande till Bolagsverket:

”Nu har jag skickat in min årsredovisning för 2017 och signerat fastställelseintyg hos Bolagsverket i nya tjänsten. Enkelt, lätt och överskådligt. Snabbt gick det också! Tack alla för ett bra arbete. Nu är det bara resten kvar med att marknadsföra dessa nya möjligheter.”

Prognosen för samtliga företags- och föreningsformer som kan lämna in en årsredovisning under 2018 är 530 000 stycken. Av dessa är det nästan två tredjedelar som kan lämna via den nya digitala e-tjänsten, närmare bestämt de 340 000 som redovisar enligt K2-regelverket. Tjänsten kommer nu att vidareutvecklas och nästa år ska större företag som redovisar enligt K3 kunna lämna årsredovisning digitalt. År 2020 ska möjligheten finnas för samtliga som ska avlämna årsredovisning.

Hur går det då till?

Jo, du följer tre enkla steg.

  1. Först laddar du upp årsredo-visningen med Rapport om årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse direkt från din programvara, som då så klart måste stödja digital inlämning.
  2. Sedan skriver du in personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller vd som du vill bjuda in.
  3. Den du bjuder in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen. Den som skickar in får direkt en kvittens att Bolagsverket tagit emot årsredovisningen. Är den fullständig registreras den på en gång.
    Läs mer om hur du lämnar in årsredovisning digitalt på bolagsverket.se

Så här säger Bolagsverket

Vi ställde några frågor till Nina Brede på Bolagsverket med anledning av den nya tjänsten att lämna årsredovisning digitalt.


Nina Brede

Hur har ni upplevt den första tiden?
Rolig och händelserik. Det känns bra att tjänsten är lanserad och att det finns ett intresse kring att få veta mer om hur digital inlämning av årsredovisning fungerar. Det är precis så som vi har planerat för. Vi har bland annat en grupp med medarbetare som särskilt jobbar med frågor som handlar om digital inlämning. Vi ser även av besöksstatistiken på vår webbplats att sidan om digital inlämning av årsredovisning är en av de mest besökta sidorna.

Hur har det funkat den första tiden?
Allt har fungerat bra. Vi har fått en bra start och de programvaruleverantörerna som utvecklat funktionalitet och erbjuder programvara för digital inlämning har gjort ett kanonjobb. Nu kan aktiebolag och ombud dra nytta av den digitala vägen, lämna in årsredovisningen direkt från en programvara och förenkla sin vardag.

Har många använt sig av den digitala tjänsten?
Den 18 april, när tjänsten varit uppe i några veckor, var vi nästan uppe i 300 digitala årsredovisningar. Det är en bra siffra. Men i mitten av sommaren kommer årets topp för årsredovisningar, den 31 juli ska cirka 300 000 aktiebolag ha skickat in sin årsredovisning till oss. Och vi jobbar nu bland annat med att öka kännedomen och användandet av tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska hitta och använda sig av den digitala vägen.