Vi hörs på telefon en decemberdag. Inger finns hemma i Sandared utanför Borås, där hon växte upp. Ingers tacksamhet för vad förbundet gjort för henne är mycket stor, under de år som hon varit medlem har stödet bitvis upplevts som livsviktigt.

Det är ett jubileumsår för förbundet men också för Inger, som inte bara är jämnårig med Srf konsulterna utan 2021 även firar 60 år som medlem, därmed en av de äldsta medlemmarna i förbundet. Inger betraktas som hedersmedlem och benämns som en av de tolv apostlarna. Hon var nämligen en av de tolv första medlemmar som genomgick utbildningen och blev Diplomerad Redovisningskonsult. Examensåret för de första redovisningskonsulterna var 1979, men redan 1961 blev hon medlem i förbundet.

– När jag gick med kallades jag för yrkesbokförare, säger Inger Berg.

Inger Berg är en förebild för alla yrkesarbetande kvinnor, i synnerhet för den äldre generationen, som vuxit upp under helt andra omständigheter.

– Jag bestämde mig när jag var sex år att jag inte skulle bli hemmafru. Min farmors syster var lärarinna och var verkligen en förebild och jag ville bli som henne, säger Inger Berg.

– Jag fick förmånen att gå i bra skolor med bra lärare. Jag gick ut handelsgymnasiet 1954, sen började jag direkt mitt första jobb som ekonomichef på ett mindre företag.

För att kunna ha råd att studera arbetade Inger parallellt.

Och det började tidigt.

– Jag var tvungen att ha ett jobb, mitt första hade jag när jag var tio år. Som trettonåring var jag affärsbiträde i en herrekipering. Det var för att kunna betala för skolan, det var inte självklart att jag skulle få studera, säger hon.

Srf konsulterna blev den viktigaste platsen för kunskap och gemenskap i yrket.

– Där fick jag lära mig vad det betyder med gemenskap glädje, kunskap, utveckling och det har hela tiden varit så, säger Inger, som ger en eloge till både ledningen och personalen.

Inger Berg har ett långt yrkesliv som framgångsrik företagare, men har också varit med om svåra upplevelser, berättar hon och beskriver en lång period i sitt liv där hon upplevde att hon utsattes för kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

– Jag kunde inte förstå men ville veta vad revisorerna gör som inte vi konsulter kan göra? Min åsikt var, att det borde finnas Diplomerade Redovisningskonsulter på varje byrå. När jag senare hamnade i en organisation där cheferna var revisorer kände jag mig utfryst och motarbetad. Det tog på min själ, säger Inger Berg.

Hon försökte driva saken på egen hand, och har gått hela vägen genom systemet i sitt försök till upprättelse. Men i december 2018 blev det stopp i Högsta förvaltningsdomstolen, som bedömde att hon inte utsatts för kränkning.

– Men jag vet vad som är min sanning, säger hon.

Tack vare förbundet har hon ändå alltid känt sig uppskattad och med i en arbetsgemenskap.

– Srf konsulterna har varit en livboj för mig när det varit svårt, säger hon.

Inger var inte bara ekonomichef som 25-åring direkt från skolbänken, hon startade sitt första företag 1967, då hennes två barn var två och fem år.

– Jag startade det ihop med en manlig kollega och företaget växte och blev stort. När jag var klar med utbildningen till redovisningskonsult så kände jag att här kan jag inte stanna, jag måste utvecklas vidare, så vi sålde vår byrå till den byrå jag ansåg var den allra bästa. Där fanns Göran Grosskopf min guru – Sveriges yngsta professor i skatterätt, sedermera ordförande i Tetrapak med flera, säger Inger Berg.

Grosskopf och Berg, bägge boråsare, startade senare ett företag ihop.

– Jag fick en förfrågan från Göran om vi inte skulle starta eget – jag kan inte tänka mig någon i Sverige som inte svarat ja på en sådan fråga. Namnet GIV ekonomi och revision AB stod för Görans och Ingers visioner, säger hon.

Företaget är det över 30 år sedan hon lämnade, men visionen har hon kvar.

Även om Inger alltid arbetat med redovisning så är det inte pengarna först.

Den mänskliga aspekten är allra viktigast:

– För mig är ekonomi konsten att hushålla med människor och pengar, och då menar jag MÄNNISKOR med stora bokstäver och pengar med små bokstäver. Det står jag för, hela jag. Det är så viktigt, det ser vi nu under pandemin, säger Sveriges första Diplomerade Redovisningskonsult, som passar på att önska alla Srf konsultare ett stort grattis detta jubileumsår.