Att lämna arbetsgivardeklaration på individnivå varje månad betyder att alla arbetsgivare ska tala om exakt hur mycket de betalat ut i lön och till vem, inklusive eventuella förmåner.

– Det nya systemet tillför synlighet. Det blir lättare att månadsvis följa upp vilka anställda ett företag har och hur stora löneutbetalningar och skatteavdrag som gjorts. Möjligheterna att hitta personer som jobbar svart blir också lättare när förutsättningarna för att hitta oredovisade inkomster förbättras, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Pia Blank Thörnroos

AGI kommer att förbättra samverkan mellan Skatteverket, arbetsgivare och anställda men ambitionen är att den även ska komma andra myndigheter till nytta.

– Försäkringskassan, Kronofogden, A-kassan och andra myndigheter kan löpande under året se vad personer har för inkomster i stället för att vänta på deras deklaration. Det är många system, ur ett samhällsperspektiv, som sköts elektroniskt och det här öppnar för möjligheter att läsa av aktuell inkomst och använda de beloppen för beräkningar, säger Pia Blank Thörnroos.

Det nya sättet att redovisa lön, förmåner och avdragna skatter är inte lika flexibelt som den tidigare årliga kontrolluppgiften när det gäller rättning av eventuella felaktigheter. Detta gör att det är betydligt viktigare framöver att verkligen göra rätt från början för att undvika krångel.

– Eftersom den avdragna skatten är den anställdas pengar som den anställda betalat in så kan arbetsgivaren inte ta tillbaka dem från oss. Det kan göra att det nya sättet upplevs som fyrkantigt eftersom arbetsgivaren nu blir tvungen att kräva den anställda på hela bruttobeloppet. Det går ju att kvitta så länge den anställda jobbar kvar och kan få mindre i lön nästa månad. Men om den anställda har slutat så kan det bli lite knepigare, säger Pia Blank Thörnroos.

Det är viktigt att du som arbetsgivare förbereder dig inför AGI och den förändring det medför, exempelvis genom att se över behörigheter och hur företaget kommer att arbeta med rättelser av arbetsgivardeklarationerna. För att underlätta kommer Skatteverket att regelbundet bjuda in till informationsträffar och webbseminarier, mer information om detta och anmälan hittar du på skatteverket.se/infotraffar.

Vi kan tipsa om några bra och informativa filmer som Skatteverket tagit fram.

Film om vad arbetsgivardeklaration på individnivå innebär >>

Film om hur du lämnar arbetsgivardeklaration på individnivå >>