– I dag får företagen det stöd de behöver i våra miljöer men på det här sättet flyttar vi ut det till deras miljöer. I stället för att vi ska utveckla e-tjänster – som vi inte alltid är så bra på, de blir ofta krångliga – så kan de som levererar ekonomisystem eller tjänster till företagen utveckla funktioner, säger Erik Thorén, som leder arbetet med digitaliserade informationskedjor på Skatteverket, i en intervju med Computer Sweden.

De flesta företagare anger att administrationen är en börda i det dagliga arbetet, genom att hanteringen av skatter och avgifter hamnar direkt i ekonomisystemet skulle en stor del av administrationen automatiseras.
– Som princip skulle vi vilja att företagarna inte ens skulle behöva deklarera, även om det kanske ligger långt fram i tiden. Men om systemen beskattar rätt så att pengarna trillar in som de ska så skulle inte deklarationen i sig behövas, fortsätter Erik Thorén.

Om Skatteverket inte behöver ägna sig åt att kontrollera deklarationer så kan de lägga sitt krut där det verkligen behövs. Till exempel kan inlämnandet av momsdeklarationer automatiseras, när Skatteverket inte behöver kolla upp detta så kan de istället flytta kapacitet till att granska de som verkligen fuskar, de som till exempel inte alls lägger in sina affärshändelser i sina ekonomisystem.

Skatteverket har redan byggt några api:er så att företagare ska kunna hantera sina skattekonton i sin egen miljö. Men Skatteverket kan inte driva utvecklingen helt på egen hand.
– Vi har ju ett behov av att flytta branschen framåt också. Det handlar om att om att få dem som utvecklar system eller säljer tjänster att ändra sin roll – i dag väntar de mycket på vad vi ska göra och där vill vi att de tar en större roll som kravställare i stället. Om de är tydliga med vad de vill bör vi kunna leverera de möjligheterna, säger Erik Thorén.

På Skatteverket tror man att det kan ta sex-sju år tills företagare inte behöver någon interaktion med dem alls, och att företagsdeklarationen därmed blir överflödig. Dock är ett område komplext, själva regelverket. Några är enkla medan andra är kopplade till att man måste göra en bedömning.
– Det svåraste ur samhällsperspektiv är det vi kallar rättsliga ställningstaganden. Det handlar om att vi fått gå in och tolka regelverket. Det vill vi inte automatisera för det handlar ju om just vår tolkning – det skulle inte bli rättssäkert eftersom det ju ska gå att göra till rättssak, avslutar Eric Thorén.

I maj kommer Skatteverket att bjuda in systemleverantörer till ett event för att utveckla samarbetet ytterligare. Vi kommer att rapportera om detta i kommande artikel.

Källa: Computer Sweden