Vårens fyra kursnyheter inom lönesektorn är: Strategisk lönepolitik, LAS – anställning och uppsägning, Lönekartläggning samt Semesterhantering och semesterlagen.

Digitala nyheter

– Eftersom en pandemi pågår körs allt digitalt, med lite olika upplägg beroende på längd och innehåll. Vi kan konstatera att det är populärt och att den utbildningsformen har utvecklats väldigt snabbt på kort tid, säger Catrine Dahl och exemplifierar med kursen Semesterhantering och semesterlagen:

– Redan före coronan hade vi planer på att stöpa om den till en distanskurs och digitalisera den. Semester är ett svårt och komplext ämne. Även hos erfarna lönekonsulter som jobbat länge med semester dyker det upp väldigt många frågor.

– Det kan handla om hur semester ska förläggas, vilka dagar som ska vara betalda vad som gäller enligt lagen och vad som regleras i kollektivavtal. Svåra områden kan också vara förändringar i sysselsättningsgrad och intermittent arbete. Kursen adresserar allt det. Och mycket mer.

Strategisk lönepolitik

Vårens bredaste nyhet är Strategisk lönepolitik. Den vänder sig till lönekonsulter och redovisningskonsulter som vill lära sig mer. Tyngdpunkten ligger just på strategisk. Alltså hur lönepolitiken ska utformas och integreras i en organisations långsiktiga mål. Du får bland annat lära dig vad som styr lönesättning, hur företag och organisationer jobbar med lönesättning och attityder kring lön på individnivå.

– Kursen representerar ett brett, nytt helhetstänk kring hur viktigt det är att jobba långsiktigt och målmedvetet med lönefrågor, fastslår Catrine Dahl.

Kursen Lönekartläggning innefattar bland annat analys av kundcase och diskussioner runt det. Man går också igenom vad lagen kräver (bland annat diskrimineringslagstiftningen) och hur det webbaserade och kostnadsfria verktyget Analys Lönelots hjälper dig i din yrkesvardag. Utbildningen är interaktiv. Du kan ställa frågor till kursledare och diskutera med andra deltagare.

Ett måste för alla

– Våra medlemmar vet bäst vilken utbildning de behöver för att ta nästa steg i yrket. Men det finns en utbildning alla behöver. Säg mig det företag som aldrig anställer eller säger upp personal? Kursen LAS anställning och uppsägning är enbart en timme lång. Men på den timmen får man essensen i vad som är viktigt. Alla kanske inte jobbar med olika förmåner eller löneväxling, men alla behöver behärska regelverket för anställningar och uppsägningar.