Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

Årsmöte XBRL Sweden

Den 22 februari hölls den årliga stämman för XBRL Sweden och den startades upp med danskt inslag. Inför den 26 mars och digital inlämning av årsredovisningen fick XBRL-föreningens medlemmar möjligheten att ta del av vårt grannlands erfarenheter från deras motsvarighet av digital inlämning av årsredovisning.

Redan i början av 2000-talet inledde den danska motsvarigheten till Bolagsverket försök att få till stånd digital inlämning av årsredovisningen. 2007 togs ett helhetsgrepp kring taxonomi, plattform och regelverk. 2011 togs beslut om att inlämnandet av årsredovisning i digital form skulle bli obligatoriskt. Sedan 2012 finns inget alternativ för små och medelstora företag än att lämna in antingen via XBRL-fil eller som PDF i det online-verktyg som danska Bolagsverket tillhandahåller på sin webbplats.

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete och att hanteringen blir smidigare drivs på genom att budgeten för myndighetens arbete minskar med 2% varje år. Upplägget i Danmark har dock andra förutsättningar kring exempelvis regelverket för taxonomier, men även i hur processen kring inlämnandet går till då danskarna baserar inlämnandet på chain of trust. Det innebär att alla kan lämna in årsredovisning utan behörighet och den behöver inte vara underskriven av en revisor. Något som till en början väckte motstånd. Men när lagen väl var på plats och processen igång så fungerar det bra.

Visst har det funnits utmaningar inom andra områden, men just det  att årsredovisningen inte är underskriven av revisorn har man sett få exempel på att det har missbrukats. Istället handlar felen mer om handhavande såsom att fel PDF-fil laddas upp och problem av annan karaktär som ID-kapning. XBRL Swedens medlemmar fick även förmånen att se hur hanteringen går till i praktiken för att skapa en fil för uppladdning när man visade hur det fungerar i deras system.

Formatet som svenska Bolagsverket har valt för digital inlämning av årsredovisning gör att XBRL Sweden har en viktig roll. Vid förra årsmötet beslutade XBRL-föreningen om en inriktning mot att verka för SBR, Standard Business Reporting, i Sverige och föreningen har tagit fram en film för att på ett enkelt sätt illustrera hur SBR skulle kunna underlätta i näringslivet. Filmen visades för första gången på den konferens som hölls i föreningens regi under hösten.

Bolagsverket, SCB och Skatteverket är delaktiga i XBRL Sweden och även de gjorde i samband med årsmötet en varsin dragning kring hur myndigheterna ser på utvecklingen mot gemensam rapportering.

I styrelsen blev det en del nya personer invalda. Björn Rydberg fortsätter ordförandeskapet medan Mikael Törneberg från Bisnode, som liksom Björn varit väldigt drivande i föreningen under lång tid, tackades av på plats. Srf konsulterna har Zennie Sjölund som ledamot, Claes Eriksson som suppleant och Fredrik Dahlberg utgör en del av valberedningen.


Styrelse XBRL Sweden

Ordinarie ledamöter
Björn Rydberg (ordförande), FAR
Zennie Sjölund, Srf konsulterna
Charlotte Bünger, Deloitte
Björn Lindström, Visma Spcs
Miqaela Hill, Bisnode Sweden
Lage Wikstrand, SIE-Gruppen

Suppleanter
Anders Tagde, FAR
Claes Eriksson, Srf konsulterna
Per Thorling, PwC
Thomas Jacobsson, Wolters Kluwer
Inger Blomqvist, UC


Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

GPA UK Summit

När Global Payroll Association den 8 mars samlade den brittiska lönebranschen var det i anrika British Royal Institute i... Läs mer

Srf dagarna goes Wallmans

Nu börjar 2018 års upplaga av Srf dagarna ta form. Save the date 26-27 september och boka in dagarna... Läs mer

Profilen: Katrin Westling Palm

Alla vill inte bli betraktade som våra kunder Sedan den 1 november förra året har Skatteverket en ny generaldirektör,... Läs mer

SKATT: Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller... Läs mer

Ny ägarpartner i LRF Konsult

LRF Konsult är en av Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyråer med 75 000 kunder. För att fortsätta ligga i... Läs mer

SKATT: Nya lagar och regler att hålla koll på

Bakgrund Så här en bit in på de nya året ska jag inte ge mig in på att göra... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Ett nytt ifrågasatt ställningstagande från Skatteverket

Det kan många gånger vara svårt att bedöma hur en lagregel ska tolkas. Då kan det vara värdefullt att... Läs mer

Fördjupning: Intäkter vid försäljning av skog

Både Bokföringsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om när avtal om avverkningsrätter ska intäktsredovisas. I denna artikel reder... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Bilia

Här står auktorisationen högt i kurs På Bilias löneavdelning i Malmö är över hälften av medarbetarna auktoriserade lönekonsulter. –... Läs mer

Lyftet: Profilering som synliggör din kompetens

Auktorisationen har på allvar börjat uppmärksammas som en kvalitetsstämpel av näringslivet. Allt fler förstår vikten av att anlita en... Läs mer
Tillbaka till startsidan