Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Årsmöte XBRL Sweden

Den 22 februari hölls den årliga stämman för XBRL Sweden och den startades upp med danskt inslag. Inför den 26 mars och digital inlämning av årsredovisningen fick XBRL-föreningens medlemmar möjligheten att ta del av vårt grannlands erfarenheter från deras motsvarighet av digital inlämning av årsredovisning.

Redan i början av 2000-talet inledde den danska motsvarigheten till Bolagsverket försök att få till stånd digital inlämning av årsredovisningen. 2007 togs ett helhetsgrepp kring taxonomi, plattform och regelverk. 2011 togs beslut om att inlämnandet av årsredovisning i digital form skulle bli obligatoriskt. Sedan 2012 finns inget alternativ för små och medelstora företag än att lämna in antingen via XBRL-fil eller som PDF i det online-verktyg som danska Bolagsverket tillhandahåller på sin webbplats.

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete och att hanteringen blir smidigare drivs på genom att budgeten för myndighetens arbete minskar med 2% varje år. Upplägget i Danmark har dock andra förutsättningar kring exempelvis regelverket för taxonomier, men även i hur processen kring inlämnandet går till då danskarna baserar inlämnandet på chain of trust. Det innebär att alla kan lämna in årsredovisning utan behörighet och den behöver inte vara underskriven av en revisor. Något som till en början väckte motstånd. Men när lagen väl var på plats och processen igång så fungerar det bra.

Visst har det funnits utmaningar inom andra områden, men just det  att årsredovisningen inte är underskriven av revisorn har man sett få exempel på att det har missbrukats. Istället handlar felen mer om handhavande såsom att fel PDF-fil laddas upp och problem av annan karaktär som ID-kapning. XBRL Swedens medlemmar fick även förmånen att se hur hanteringen går till i praktiken för att skapa en fil för uppladdning när man visade hur det fungerar i deras system.

Formatet som svenska Bolagsverket har valt för digital inlämning av årsredovisning gör att XBRL Sweden har en viktig roll. Vid förra årsmötet beslutade XBRL-föreningen om en inriktning mot att verka för SBR, Standard Business Reporting, i Sverige och föreningen har tagit fram en film för att på ett enkelt sätt illustrera hur SBR skulle kunna underlätta i näringslivet. Filmen visades för första gången på den konferens som hölls i föreningens regi under hösten.

Bolagsverket, SCB och Skatteverket är delaktiga i XBRL Sweden och även de gjorde i samband med årsmötet en varsin dragning kring hur myndigheterna ser på utvecklingen mot gemensam rapportering.

I styrelsen blev det en del nya personer invalda. Björn Rydberg fortsätter ordförandeskapet medan Mikael Törneberg från Bisnode, som liksom Björn varit väldigt drivande i föreningen under lång tid, tackades av på plats. Srf konsulterna har Zennie Sjölund som ledamot, Claes Eriksson som suppleant och Fredrik Dahlberg utgör en del av valberedningen.


Styrelse XBRL Sweden

Ordinarie ledamöter
Björn Rydberg (ordförande), FAR
Zennie Sjölund, Srf konsulterna
Charlotte Bünger, Deloitte
Björn Lindström, Visma Spcs
Miqaela Hill, Bisnode Sweden
Lage Wikstrand, SIE-Gruppen

Suppleanter
Anders Tagde, FAR
Claes Eriksson, Srf konsulterna
Per Thorling, PwC
Thomas Jacobsson, Wolters Kluwer
Inger Blomqvist, UC


Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan