Årsmöte XBRL Sweden

Den 22 februari hölls den årliga stämman för XBRL Sweden och den startades upp med danskt inslag. Inför den 26 mars och digital inlämning av årsredovisningen fick XBRL-föreningens medlemmar möjligheten att ta del av vårt grannlands erfarenheter från deras motsvarighet av digital inlämning av årsredovisning.

Redan i början av 2000-talet inledde den danska motsvarigheten till Bolagsverket försök att få till stånd digital inlämning av årsredovisningen. 2007 togs ett helhetsgrepp kring taxonomi, plattform och regelverk. 2011 togs beslut om att inlämnandet av årsredovisning i digital form skulle bli obligatoriskt. Sedan 2012 finns inget alternativ för små och medelstora företag än att lämna in antingen via XBRL-fil eller som PDF i det online-verktyg som danska Bolagsverket tillhandahåller på sin webbplats.

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete och att hanteringen blir smidigare drivs på genom att budgeten för myndighetens arbete minskar med 2% varje år. Upplägget i Danmark har dock andra förutsättningar kring exempelvis regelverket för taxonomier, men även i hur processen kring inlämnandet går till då danskarna baserar inlämnandet på chain of trust. Det innebär att alla kan lämna in årsredovisning utan behörighet och den behöver inte vara underskriven av en revisor. Något som till en början väckte motstånd. Men när lagen väl var på plats och processen igång så fungerar det bra.

Visst har det funnits utmaningar inom andra områden, men just det  att årsredovisningen inte är underskriven av revisorn har man sett få exempel på att det har missbrukats. Istället handlar felen mer om handhavande såsom att fel PDF-fil laddas upp och problem av annan karaktär som ID-kapning. XBRL Swedens medlemmar fick även förmånen att se hur hanteringen går till i praktiken för att skapa en fil för uppladdning när man visade hur det fungerar i deras system.

Formatet som svenska Bolagsverket har valt för digital inlämning av årsredovisning gör att XBRL Sweden har en viktig roll. Vid förra årsmötet beslutade XBRL-föreningen om en inriktning mot att verka för SBR, Standard Business Reporting, i Sverige och föreningen har tagit fram en film för att på ett enkelt sätt illustrera hur SBR skulle kunna underlätta i näringslivet. Filmen visades för första gången på den konferens som hölls i föreningens regi under hösten.

Bolagsverket, SCB och Skatteverket är delaktiga i XBRL Sweden och även de gjorde i samband med årsmötet en varsin dragning kring hur myndigheterna ser på utvecklingen mot gemensam rapportering.

I styrelsen blev det en del nya personer invalda. Björn Rydberg fortsätter ordförandeskapet medan Mikael Törneberg från Bisnode, som liksom Björn varit väldigt drivande i föreningen under lång tid, tackades av på plats. Srf konsulterna har Zennie Sjölund som ledamot, Claes Eriksson som suppleant och Fredrik Dahlberg utgör en del av valberedningen.


Styrelse XBRL Sweden

Ordinarie ledamöter
Björn Rydberg (ordförande), FAR
Zennie Sjölund, Srf konsulterna
Charlotte Bünger, Deloitte
Björn Lindström, Visma Spcs
Miqaela Hill, Bisnode Sweden
Lage Wikstrand, SIE-Gruppen

Suppleanter
Anders Tagde, FAR
Claes Eriksson, Srf konsulterna
Per Thorling, PwC
Thomas Jacobsson, Wolters Kluwer
Inger Blomqvist, UC


Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan