Redan i början av 2000-talet inledde den danska motsvarigheten till Bolagsverket försök att få till stånd digital inlämning av årsredovisningen. 2007 togs ett helhetsgrepp kring taxonomi, plattform och regelverk. 2011 togs beslut om att inlämnandet av årsredovisning i digital form skulle bli obligatoriskt. Sedan 2012 finns inget alternativ för små och medelstora företag än att lämna in antingen via XBRL-fil eller som PDF i det online-verktyg som danska Bolagsverket tillhandahåller på sin webbplats.

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete och att hanteringen blir smidigare drivs på genom att budgeten för myndighetens arbete minskar med 2% varje år. Upplägget i Danmark har dock andra förutsättningar kring exempelvis regelverket för taxonomier, men även i hur processen kring inlämnandet går till då danskarna baserar inlämnandet på chain of trust. Det innebär att alla kan lämna in årsredovisning utan behörighet och den behöver inte vara underskriven av en revisor. Något som till en början väckte motstånd. Men när lagen väl var på plats och processen igång så fungerar det bra.

Visst har det funnits utmaningar inom andra områden, men just det  att årsredovisningen inte är underskriven av revisorn har man sett få exempel på att det har missbrukats. Istället handlar felen mer om handhavande såsom att fel PDF-fil laddas upp och problem av annan karaktär som ID-kapning. XBRL Swedens medlemmar fick även förmånen att se hur hanteringen går till i praktiken för att skapa en fil för uppladdning när man visade hur det fungerar i deras system.

Formatet som svenska Bolagsverket har valt för digital inlämning av årsredovisning gör att XBRL Sweden har en viktig roll. Vid förra årsmötet beslutade XBRL-föreningen om en inriktning mot att verka för SBR, Standard Business Reporting, i Sverige och föreningen har tagit fram en film för att på ett enkelt sätt illustrera hur SBR skulle kunna underlätta i näringslivet. Filmen visades för första gången på den konferens som hölls i föreningens regi under hösten.

Bolagsverket, SCB och Skatteverket är delaktiga i XBRL Sweden och även de gjorde i samband med årsmötet en varsin dragning kring hur myndigheterna ser på utvecklingen mot gemensam rapportering.

I styrelsen blev det en del nya personer invalda. Björn Rydberg fortsätter ordförandeskapet medan Mikael Törneberg från Bisnode, som liksom Björn varit väldigt drivande i föreningen under lång tid, tackades av på plats. Srf konsulterna har Zennie Sjölund som ledamot, Claes Eriksson som suppleant och Fredrik Dahlberg utgör en del av valberedningen.