Företagare i Jämtland är oroliga. Den för länet så viktiga besöksnäringen kommer att få det tufft om de fackliga organisationernas krav på löneökning blir verklighet.

– De krav vi hört från fackligt håll kommer att slå särskilt hårt mot besöksnäringen som är så betydelsefull i vårt län. Den omsätter 5,56 miljarder om året och står för 4 900 helårsarbeten, men många av företagen har dåliga marginaler. Jag befarar att ett antal kommer gå från svarta till röda siffror om de fackliga kraven genomförs, säger Susanne Andersson Pripp, vd Hotell Ett och ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse.

Både arbetsgivarorganisationer som Svenskt Näringsliv och företagare befarar hårda förhandlingar med de fackliga organisationerna då parterna står långt ifrån varandra. LO-facken har hittills sagt att de kräver 3 procents löneökning samt extra pengar för personer med låga löner. Eftersom prognoser pekar mot att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur anser många att kraven är orimliga.

– Alla konjunktursiffror pekar nedåt för närvarande. Vi har alltså en helt annan situation än vid förhandlingarna 2017 då allt pekade uppåt. Trots det växlar LO upp sina krav. Det skulle bli väldigt besvärligt, inte bara för besöksnäringen, utan även för handeln och bemanningsbranschen, säger Beata Hammarskiöld som är expert på arbetsgivarsamverkan.

Att besöksnäring, handel och bemanningsbranschen är extra sårbara för höga lönekrav får även andra konsekvenser. Dessa branscher är viktiga för att unga och nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden. Många menar att möjligheten till integration minskar drastiskt om företag i dessa branscher inte anställer i samma takt som tidigare.

Förhandlingarna inom avtalsrörelsen börjar under januari och den 31 mars ska de nya kollektivavtalen vara klara.