Om du för din kunds räkning hanterar de ersättningarna gentemot Skatteverket bör du känna till att en försenad begäran om utbetalning i princip alltid leder till att du och ditt företag blir skadeståndsskyldiga gentemot kunden, visar en genomgång av Srf konsulterna.

Faktum är att det största antalet skadestånd som anmäls kopplat till redovisningsbranschen orsakas av att redovisningsbyrån missat lämna in begäran om utbetalning för rut och/eller rot. Det visar en analys som gjorts tillsammans med försäkringsbranschen.

– Vi uppmanar alla verksamma redovisningskonsulter som under 2021 haft uppdrag för kunder som utför rot- och rutarbeten att noggrant kontrollera att begäran om utbetalningar i samtliga fall är Skatteverket tillhanda senast 31 januari. Det är viktigt att du aktivt hjälper dina kunder i den frågan, säger Carina Järnberg, försäkringsansvarig hos Srf konsulterna.

Skulle du glömma bort detta drabbas redovisningsbyrån av en självrisk för varje försenad ansökan som föranleder utbetalning från ansvarsförsäkringen. För att försäkringspremierna fortsatt ska hållas på en bra nivå ska dessa utbetalningar undvikas.