Analysföretaget Fundcurve har under flera år tittat på och jämfört de räntevillkor som småföretag har på sina banklån.
– De flesta småföretagare har inte en susning om de betalar en bra ränta eller inte. Därför vill vi väcka frågan om företagskrediter och företagares villkor, säger Erik Öberg som driver Fundcurve.

För att göra analysen enkel för företagaren själv har Fundcurve utvecklat ett analysverktyg som simulerar bankens egna modeller för att bedöma och prissätta företagskrediter. Den ränta som räknas fram kan enkelt jämföras med den som banken erbjudit. Det här verktyget, Srf Ränteanalys, har du som är Auktoriserad Redovisningskonsult, anställd på Srf anslutet företag, intressemedlem eller servicekund med Redovisningspaket hos Srf konsulterna tillgång till helt utan extra kostnad.

Det har visat sig att nästan 80 procent av företagen betalar högre ränta än vad analysverktyget kommer fram till borde vara rimligt. Och ju längre från storstadsområdet du verkar, desto större är förhandlingsutrymmet gentemot banken.
– Att villkoren är bättre i storstäder har med konkurrens att göra. Sedan är det vanligare på mindre orter att ha en personlig relation med sin bankman – det kan vara en anledning till att man nöjer sig med den räntenivå som banken erbjuder, säger Erik Öberg.


Erik Öberg

Varför har det blivit så här, att småföretag så ofta får en oskälig räntenivå på sina lån?
Erik Öberg menar att företagskunder ofta är trögrörliga och ogärna byter bank. De flesta har också fått en räntenivå flera år tillbaka i tiden som ligger kvar. Med tiden minskar dock bankens egna upphandlingskostnader samtidigt som företaget som lånat pengar blivit mer kreditvärdigt. Parametrar som borde leda till en lägre ränta.
– Banken kommer inte att vara proaktiv och meddela att förutsättningarna har förbättrats. Det jobbet måste man göra själv – och då är det bra att ha en fast punkt att utgå från, menar Erik Öberg.

– Företagare som är villiga att byta bank har en bra förhandlingsposition. Syftet med Srf Ränteanalys är att få i gång marknaden och få företagskunder att inse att det finns alternativ. Ett bolag med god kreditvärdighet vill massor av banker ha som kund, avslutar Erik Öberg.

Har du inte testat Srf Ränteanalys än så är det hög tid att göra det. Både för ditt eget bolag, men kanske framför allt för dina kunder. Srf Ränteanalys hittar du på Srf konsulternas webbplats under Mina sidor >>  (inloggning krävs)

Fundcurve har också en publik tjänst, Räntekollen Företag – www.rantekollen.nu. Där får du en grov indikation om räntevillkoren utan att behöva inhämta låneuppgifter från kundföretagen – allt du behöver är ett organisationsnummer.