Bokföringsnämnden, BFN, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla god redovisningssed. Genom allmänna råd kopplade till, information om, och tolkningar av bokföringslagen och årsredovisningslagen formar BFN hur redovisningen praktiskt ska genomföras. – Nämnden har ledamöter som representerar olika intressenter med olika perspektiv på affärsredovisningen. Där sker normgivningen och tolkningen som styr den externa redovisningen. För Srf konsulterna är det därmed ett mycket viktigt forum att göra sin röst hörd i. Dessutom får vi snabb tillgång till information om vad som är på gång från normgivaren. Det nya förordnandet på tre år, där jag representerar Srf konsulterna, är värdefullt för…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!