Bolagsverket fick ett regeringsuppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för ökade kontroller vid registrering av olika företagsuppgifter. Nu har slutrapporten av detta arbete lämnats in. Bland annat har myndigheten inrättat en ekobrottsenhet, informerat om tryggt företagande, infört ökade kontroller samt skärpt både handläggningsrutiner och åtgärder mot användandet av falska identiteter.


Annika Stenberg

– Vi har under året inrättat en ny ekobrottsenhet och genomfört ett flertal åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet. Vi vill nu erbjuda ett utökat skydd mot företagskapning och undersöker även möjligheten att använda AI i våra analyser. Vi behöver också ett utökat brottsförebyggande uppdrag och regeländringar så att vi lättare kan dela vår information med brottsbekämpande myndigheter, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg i ett pressmeddelande.

De åtgärder som Bolagsverket hittills vidtagit har gett ett gott resultat i jakten på brottslig verksamhet. För att ytterligare arbete förebyggande och förhindra att företag används som brottsverktyg vill myndigheten få en mer utökad brottsförebyggande roll. Bland annat vill man ha stöd i associationsrättslig lagstiftning för att avregistrera företrädare med falska eller obefintliga identiteter samt ha lagligt stöd för att kunna vägra registrering eller avregistrering av uppgifter.