Bonus ges till bilar med låga utsläpp och Malus ges till bilar med högre utsläpp

Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med låga utsläpp. Förslaget om att slopa den femåriga skattebefrielsen påverkar inte de bilar som redan är i trafik. Däremot kommer inga nya bilar att erhålla skattebefrielsen efter förslagets ikraftträdande.

För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan linjärt till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km. Bonusen får medges med belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Bilar som kan drivas med fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får 10 000 kronor i bonus.

För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt, malus, ut under de tre första åren från det att fordonet blir registrerat för första gången efter den 1 juli 2018. För bilar med högre utsläppsvärden blir skillnaden stor mellan en bil som registreras innan den 1 juli eller från och med 1 juli 2108.

Syftet med Bonus-Malus-systemet är enligt regeringen att påverka företagen till att välja bilar med låga, helst noll utsläpp av koldioxid samt att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Regeringens mål är ett successivt bränslebyte som fram till 2030 ska minska utsläppen med 40 procent.

Vi berättar gärna mer!

Vill du veta mer om hur Bonus-Malus påverkar tjänstebilsförare och företag kan du kontakta någon av våra rådgivare. Som Srf partner svarar vi gärna på dina frågor.

Här är våra kontaktuppgifter >>