Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta sig in i vilken påverkan den nya skatten får. Det här beror på vilken bil det avser och skatten kommer få stor påverkan på både förarens och företagets ekonomi.

Bonus ges till bilar med låga utsläpp och Malus ges till bilar med högre utsläpp

Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med låga utsläpp. Förslaget om att slopa den femåriga skattebefrielsen påverkar inte de bilar som redan är i trafik. Däremot kommer inga nya bilar att erhålla skattebefrielsen efter förslagets ikraftträdande.

För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan linjärt till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km. Bonusen får medges med belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Bilar som kan drivas med fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får 10 000 kronor i bonus.

För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt, malus, ut under de tre första åren från det att fordonet blir registrerat för första gången efter den 1 juli 2018. För bilar med högre utsläppsvärden blir skillnaden stor mellan en bil som registreras innan den 1 juli eller från och med 1 juli 2108.

Syftet med Bonus-Malus-systemet är enligt regeringen att påverka företagen till att välja bilar med låga, helst noll utsläpp av koldioxid samt att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Regeringens mål är ett successivt bränslebyte som fram till 2030 ska minska utsläppen med 40 procent.

Vi berättar gärna mer!

Vill du veta mer om hur Bonus-Malus påverkar tjänstebilsförare och företag kan du kontakta någon av våra rådgivare. Som Srf partner svarar vi gärna på dina frågor.

Här är våra kontaktuppgifter >>

Text: Andreas Petersson, Wasa Kredit

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan