Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta sig in i vilken påverkan den nya skatten får. Det här beror på vilken bil det avser och skatten kommer få stor påverkan på både förarens och företagets ekonomi.

Bonus ges till bilar med låga utsläpp och Malus ges till bilar med högre utsläpp

Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med låga utsläpp. Förslaget om att slopa den femåriga skattebefrielsen påverkar inte de bilar som redan är i trafik. Däremot kommer inga nya bilar att erhålla skattebefrielsen efter förslagets ikraftträdande.

För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan linjärt till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km. Bonusen får medges med belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Bilar som kan drivas med fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får 10 000 kronor i bonus.

För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt, malus, ut under de tre första åren från det att fordonet blir registrerat för första gången efter den 1 juli 2018. För bilar med högre utsläppsvärden blir skillnaden stor mellan en bil som registreras innan den 1 juli eller från och med 1 juli 2108.

Syftet med Bonus-Malus-systemet är enligt regeringen att påverka företagen till att välja bilar med låga, helst noll utsläpp av koldioxid samt att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Regeringens mål är ett successivt bränslebyte som fram till 2030 ska minska utsläppen med 40 procent.

Vi berättar gärna mer!

Vill du veta mer om hur Bonus-Malus påverkar tjänstebilsförare och företag kan du kontakta någon av våra rådgivare. Som Srf partner svarar vi gärna på dina frågor.

Här är våra kontaktuppgifter >>

Text: Andreas Petersson, Wasa Kredit

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan