Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta sig in i vilken påverkan den nya skatten får. Det här beror på vilken bil det avser och skatten kommer få stor påverkan på både förarens och företagets ekonomi.

Bonus ges till bilar med låga utsläpp och Malus ges till bilar med högre utsläpp

Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med låga utsläpp. Förslaget om att slopa den femåriga skattebefrielsen påverkar inte de bilar som redan är i trafik. Däremot kommer inga nya bilar att erhålla skattebefrielsen efter förslagets ikraftträdande.

För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan linjärt till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km. Bonusen får medges med belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Bilar som kan drivas med fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får 10 000 kronor i bonus.

För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt, malus, ut under de tre första åren från det att fordonet blir registrerat för första gången efter den 1 juli 2018. För bilar med högre utsläppsvärden blir skillnaden stor mellan en bil som registreras innan den 1 juli eller från och med 1 juli 2108.

Syftet med Bonus-Malus-systemet är enligt regeringen att påverka företagen till att välja bilar med låga, helst noll utsläpp av koldioxid samt att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Regeringens mål är ett successivt bränslebyte som fram till 2030 ska minska utsläppen med 40 procent.

Vi berättar gärna mer!

Vill du veta mer om hur Bonus-Malus påverkar tjänstebilsförare och företag kan du kontakta någon av våra rådgivare. Som Srf partner svarar vi gärna på dina frågor.

Här är våra kontaktuppgifter >>

Text: Andreas Petersson, Wasa Kredit

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer

Ny verksamhetssatsning främjar kundrelationen

I höst lanserar Srf konsulterna en helt ny möjlighet för sina medlemmar och kunder. I digitaliseringens tidevarv skapas förändring... Läs mer
Tillbaka till startsidan