I Sverige är det män som är entreprenörer. Förra året sjönk kvinnors entreprenörskap från 6 till 4 procent, något som framkommer i årets nationella rapport inom väldens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Enligt Entreprenörskapsforum, som nyligen presenterade rapporten, kan minskningen av kvinnligt entreprenörskap kopplas till den politiska diskussionen om vinstbegränsningar i välfärden i branscher där kvinnor är överrepresenterade. Eftersom männens entreprenörskap ökade under samma period är det inte troligt att en starkare arbetsmarknad skulle vara anledningen. Rapporten visar också att kvinnor i högre grad än män driver företag i branscher som är lokala, konsumentnära och arbetsintensiva.

Rapporten visar även att allt fler svenska entreprenörer ökat andelen utlandskunder och att Sverige faktiskt ligger i framkant när det kommer till gig- och delningsekonomi. Personer som är en del av gigekonomin har ofta en betydligt högre ambition att starta företag inom en treårsperiod jämfört med personer som inte är det.