I SRFs FöretagsEko #5 har vi ställt frågor om rekrytering.