– Byråledarna ligger på samma debiteringsgrad som sin personal. Och byråerna ligger i genomsnitt kvar på samma priser som senast undersökningen gjordes, 2019. En bakomliggande förklaring till båda dessa fynd är att man varken sett över sin affärsmodell eller sina processer. De byråer som förädlat sina tjänster och infört någon form av fast prissättning tjänar mer än övriga.

Skillnad i pris

En blick på den nya statistiken visar att det skiljer 260 kronor mellan den byrå som har lägst respektive högst timpris (medianvärde). Men det finns också tjänster och rådgivning som debiteras fem till sex gånger högre än det högsta genomsnittliga timpriset. Det finns också skillnader mellan stad och landsbygd.

–  Generellt tar branschen för lite betalt. Och har följaktligen för låga löner i allmänhet, det syns också i enkäten. Bättre betalt ger bättre löner och gör byrån mer attraktiv som arbetsgivare, vilket i sin tur leder till lägre personalomsättning. Men jag vill faktiskt gå längre än så, säger Lali Fjellström och fortsätter:

– Under pandemin har branschen visat sina kunder och samhället vilken ovärderlig aktör man är när det verkligen gäller. Använder man inte det förtroendekapitalet till att ställa om nu, då tror jag ärligt talat att man snart får se sin affär minska. Förväntningarna från omvärlden ser inte likadana ut som för tio år sedan.

Nyckelbegrepp

Nyckelbegrepp i omställningen till högre intäkter är digitalisering, automatisering och kontroll på sitt genomsnittliga timpris för sina tjänster, på engelska kallat AHR (Average Hourly Rate). Med ett arbetssätt kopplat till fasta eller transaktionsbaserade priser blir det, enkelt uttryckt, tydligare vilken tid byrån ägnar åt en viss tjänst och vad den ger betalt per timme. Byråer som jobbar med sin egen lönsamhet skapar också tid att hjälpa kunderna mer proaktivt med deras lönsamhet.

Nytt i årets enkät är att byråledarna även lämnat uppgifter om hur stor bonus, provision eller liknande som medarbetarna får. Svaret är att det enbart skiljer hundralappar mellan de olika yrkesgrupperna på redovisningsbyråerna.