– Det är steg i rätt riktning och något vi jobbar för på många fronter. Det är av samhällsekonomisk vikt att företag, oavsett storlek, kan planera sitt kassaflöde, sin likviditet, på ett rättvist och förutsägbart sätt, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör Srf konsulterna.

Enligt förslaget ska företag med över 250 anställda rapportera in sina betalningstider när de har köpt varor eller tjänster från företag med färre än 250 anställda. Informationen ska innehålla genomsnittliga, faktiska betalningstider och genomsnittliga, avtalade betalningstider. Fakturor som betalas för sent ska också rapporteras. Allt ska vara sökbart i ett register så att leverantörerna kan skapa sin bild av storföretagets betalningsrutiner och ta det i beaktande vid en förhandling. Storföretag som inte rapporterar ska kunna bötfällas.

Stöder förslaget

– När storföretagen själva föreslog att detta skulle göras genom en egen code of conduct för några års sedan insåg vi att det inte skulle räcka. Att lagstadga om betalningstider är inte helt okomplicerat. Obligatorisk inrapportering är en mer farbar väg. Det är också i linje med vad vi tidigare har föreslagit som ett sätt att minska likviditetsproblem hos mindre företag som har huvuddelen av sin affär med storföretag, konstaterar Roland Sigbladh.

I sammanhanget kan också konstateras att möjligheten för mindre företag att debitera dröjsmålsränta och förseningsavgifter av storföretagen är små. Förutom likviditetsproblem orsakar sena inbetalningar även en onödig administrativ börda för leverantörerna.

Införs 1 mars 2022

Enligt förslaget ska lagen träda i kraft 1 mars 2022. Första rapporteringen ska ske till Bolagsverket senast den 30 september 2023 och omfatta perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023.

– Vi behöver vidta åtgärder för att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider och skapa så goda förutsättningar som möjligt för svenska företag att utvecklas och växa. Vår bedömning är därför att det är nödvändigt att införa en rapporteringsskyldighet när det gäller betalningstider i Sverige, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.