Känns inte så länge sedan vi startade upp gruppen, men den har faktiskt funnits sedan maj 2009. Det har varit en fantastisk resa, intressant, givande och roligt. Undertecknad var en av initiativtagarna, så mig har de fått stå ut med under samtliga 100 möten.

Gruppens medlemmar har varierat under åren, men vi har alltid strävat efter att ha medlemmar med lite olika inriktning. Exempelvis från den praktiska tillämpningssidan, från den mer teoretiska sidan, någon som håller på med utbildning, någon med revisionsperspektiv.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som varit med på resan, det som för mig varit den röda tråden är ett stort och äkta engagemang i redovisningsfrågor, och en ambition att hjälpa Srf konsulterna i förbundets strävan att påverka redovisningsnormeringen i Sverige och att samtidigt vara ett stöd i redovisningsfrågor för våra medlemmar.

När man tänker tillbaka på dessa år är det vissa händelser som framstår som viktigare än andra. Tänker bland annat på processerna med remissarbetet inför K-regelverken. Nu har vi haft vissa av K-regelverken i mer än 10 år och Bokföringsnämnden har nu påbörjat en utvärdering av dessa. Återigen kommer redovisningsgruppen att få engagera sig och föra fram Srf medlemmarnas synpunkter och önskemål på redovisningsnormeringen.

En annan milstolpe var när vi beslutade att börja ge ut Srf U, det vill säga uttalanden om tillämpning i redovisningsfrågor i första hand gällande K2-regelverket. Här har vårt arbete tillfört medlemsnytta i frågor där K2-reglerna varit svårtolkade. I vissa frågor har det också lett till att BFN förtydligat K2-regelverket genom att ta in formuleringar från våra Srf U. Arbetet med dessa Srf U har många gånger varit spännande, gruppens medlemmar har en sak gemensamt, vi GILLAR REDOVISNING.

Men det betyder inte att vi alltid tolkar K2-reglerna på samma sätt. Ibland går diskussionens vågor höga och vi kan inte alltid enas om ett uttalande. Då får vi parkera frågan och fundera på saken och oftast så hittar vi en väg framåt. Ibland har vi sagt, lite på skämt, vi kanske skulle spela in våra avsnitt och sända som en ”reality-såpa” under namnet ”Den hårda verkligheten i Redovisningsgruppen”. Vissa avsnitt skulle garanterat bjuda på bra underhållning, definitivt för redovisningsnördar.

Nu lär det inte bli någon TV-sändning av våra möten, men gruppen har en viktig roll i Srf konsulternas organisation. Redovisningsfrågor är ju kärnan för våra redovisningskonsulter. Ni medlemmar som läser detta, får gärna höra av er med synpunkter kring gruppens verksamhet. Är det något ni saknat som vi borde göra? Är det något vi bör lägga mer eller mindre resurser på?

Vår främsta uppgift är att göra redovisningslivet lite lättare för er som medlemmar. Vi hoppas att de flesta av Srf konsulternas medlemmar vet att vi finns, var Srf U finns och vad vi gör. Vi firar nu att vi klarat av de första 100 mötena i redovisningens tjänst och gör ett avstamp för nästa 100 tal möten.