Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Dags för digital inlämning av årsredovisning

2018 03 26 går till historien som den dag digitaliseringen av årsredovisningar gick i mål.

Du som redovisningskonsult kan dra betydande effektivitetsvinster med elektronisk ingivning av årsredovisningar via iXBRL Kedjan, från den elektroniskt upprättade verifikationen, via bokföring och bokslut till färdig årsredovisning direkt till Bolagsverket, blir obruten. Detta innebär minskad pappershantering och ökad tillförlitlighet.

Visste du att hittills har alla årsredovisningar scannats vid ankomst till Bolagsverket?  Därefter har alla summor matats in manuellt av alla dem som sålt uppgifterna vidare. Hur många inmatningsfel har skett på vägen?  Med dataformatet iXBRL sänds årsredovisningen direkt från dataprogrammet, vilket gör att den tidigare felkällan försvinner. För att ta del av Bolagsverkets tjänst för digital ingivning av årsredovisning måste programvaruleverantörer teckna avtal med Bolagsverket.

Vilka företag/bokslutsprogram har tecknat avtal?

Här är de företag som tecknat avtal med Bolagsverket fram till 2018-02-19.

 • Björn Lundén Information AB
 • Wolters Kluwer Scandinavia AB
 • Mirendo AB
 • FAA Solutions AB
 • Briljant Ekonomisystem AB
 • Edison Solutions AB
 • Parseport APS
 • Dooer Sverige AB
 • Visma Spcs
 • Hogia AB

Saknar du någon i listan kan du vara säker på att de flesta programleverantörer kommer att ansluta sig förr eller senare. Myndigheterna har pratat om att man på sikt ser en obligatorisk inlämning. Det är redan infört i flera EU länder.

Hur kommer den digitala processen att fungera?

 1. Årsredovisningen upprättas elektroniskt samt styrelse och eventuell VD skriver under originalet i pappersformat. Eventuell revisor lämnar revisionsberättelse.
 2. En elektronisk årsredovisning och eventuell revisionsberättelse skickas tillsammans och samtidigt in till Bolagsverket via en inloggningslösning. Programvaran utvecklas av programleverantörerna och används för att kommunicera med Bolagsverkets tjänst via XBRLformatet.
 3. Styrelseledamot eller VD får en länk från dataprogrammet om att logga in med e-legitimation på tjänsten för att gå igenom överförda dokument och skriva under fastställelseintyget.

Innan fastställelseintyget är underskrivet av styrelseledamot eller VD lagras årsredovisningen digitalt i ett så kallat ”eget utrymme” hos Bolagsverket. Eget utrymme innebär att handlingen finns på ett temporärt utrymme som Bolagsverket tillhandahåller för annans räkning. Bolagsverket får inte titta i handlingen och den är i det läget inte inkommen till myndigheten. Handlingen inkommer till Bolagsverket i samma ögonblick som signeringen sker av fastställelseintyget. Ingivaren och i många fall redovisningskonsulten får omedelbart en kvittens på att Bolagsverket har mottagit handlingen.

Var kan jag få svar på mina frågor om digital inlämning av årsredovisning?

Det finns många frågor kring årsredovisningsprocessen och utvecklingen framöver. Bolagsverket får många frågor om vad de ska skapa och hur det kommer att fungera. Nedan listar vi några. Samtliga frågor och svar finner du på www.bolagsverket.se

Lämna in årsredovisning

Kommer man fortfarande att kunna lämna in årsredovisningen på papper?

Kommer de som skickar in årsredovisning digitalt via er tjänst att ladda upp filer och dokument i PDF-format. Och konverteras sedan filerna?

Om man skickar in digitalt, kommer man då att kunna komplettera på papper?

Identifikation och underskrift

Varför väljer Bolagsverket att inte äga hela processen kring underskriften?

Kan vi skriva under årsredovisningen med hjälp av en tredjepartsleverantör?

Hur skriver man under fastställelseintyget digitalt?

Med hjälp av detta bör du fått reda på det mesta kring tjänsten. Håll också utkik efter en stundande nylansering som bland annat ger dig goda möjligheter att bli bra förberedd inför detta.

Text: Lage Wikstrand, Auktoriserad Redovisningskonsult och styrelseledamot i XBRL Sweden

 

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan