Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

Dags för digital inlämning av årsredovisning

2018 03 26 går till historien som den dag digitaliseringen av årsredovisningar gick i mål.

Du som redovisningskonsult kan dra betydande effektivitetsvinster med elektronisk ingivning av årsredovisningar via iXBRL Kedjan, från den elektroniskt upprättade verifikationen, via bokföring och bokslut till färdig årsredovisning direkt till Bolagsverket, blir obruten. Detta innebär minskad pappershantering och ökad tillförlitlighet.

Visste du att hittills har alla årsredovisningar scannats vid ankomst till Bolagsverket?  Därefter har alla summor matats in manuellt av alla dem som sålt uppgifterna vidare. Hur många inmatningsfel har skett på vägen?  Med dataformatet iXBRL sänds årsredovisningen direkt från dataprogrammet, vilket gör att den tidigare felkällan försvinner. För att ta del av Bolagsverkets tjänst för digital ingivning av årsredovisning måste programvaruleverantörer teckna avtal med Bolagsverket.

Vilka företag/bokslutsprogram har tecknat avtal?

Här är de företag som tecknat avtal med Bolagsverket fram till 2018-02-19.

 • Björn Lundén Information AB
 • Wolters Kluwer Scandinavia AB
 • Mirendo AB
 • FAA Solutions AB
 • Briljant Ekonomisystem AB
 • Edison Solutions AB
 • Parseport APS
 • Dooer Sverige AB
 • Visma Spcs
 • Hogia AB

Saknar du någon i listan kan du vara säker på att de flesta programleverantörer kommer att ansluta sig förr eller senare. Myndigheterna har pratat om att man på sikt ser en obligatorisk inlämning. Det är redan infört i flera EU länder.

Hur kommer den digitala processen att fungera?

 1. Årsredovisningen upprättas elektroniskt samt styrelse och eventuell VD skriver under originalet i pappersformat. Eventuell revisor lämnar revisionsberättelse.
 2. En elektronisk årsredovisning och eventuell revisionsberättelse skickas tillsammans och samtidigt in till Bolagsverket via en inloggningslösning. Programvaran utvecklas av programleverantörerna och används för att kommunicera med Bolagsverkets tjänst via XBRLformatet.
 3. Styrelseledamot eller VD får en länk från dataprogrammet om att logga in med e-legitimation på tjänsten för att gå igenom överförda dokument och skriva under fastställelseintyget.

Innan fastställelseintyget är underskrivet av styrelseledamot eller VD lagras årsredovisningen digitalt i ett så kallat ”eget utrymme” hos Bolagsverket. Eget utrymme innebär att handlingen finns på ett temporärt utrymme som Bolagsverket tillhandahåller för annans räkning. Bolagsverket får inte titta i handlingen och den är i det läget inte inkommen till myndigheten. Handlingen inkommer till Bolagsverket i samma ögonblick som signeringen sker av fastställelseintyget. Ingivaren och i många fall redovisningskonsulten får omedelbart en kvittens på att Bolagsverket har mottagit handlingen.

Var kan jag få svar på mina frågor om digital inlämning av årsredovisning?

Det finns många frågor kring årsredovisningsprocessen och utvecklingen framöver. Bolagsverket får många frågor om vad de ska skapa och hur det kommer att fungera. Nedan listar vi några. Samtliga frågor och svar finner du på www.bolagsverket.se

Lämna in årsredovisning

Kommer man fortfarande att kunna lämna in årsredovisningen på papper?

Kommer de som skickar in årsredovisning digitalt via er tjänst att ladda upp filer och dokument i PDF-format. Och konverteras sedan filerna?

Om man skickar in digitalt, kommer man då att kunna komplettera på papper?

Identifikation och underskrift

Varför väljer Bolagsverket att inte äga hela processen kring underskriften?

Kan vi skriva under årsredovisningen med hjälp av en tredjepartsleverantör?

Hur skriver man under fastställelseintyget digitalt?

Med hjälp av detta bör du fått reda på det mesta kring tjänsten. Håll också utkik efter en stundande nylansering som bland annat ger dig goda möjligheter att bli bra förberedd inför detta.

Text: Lage Wikstrand, Auktoriserad Redovisningskonsult och styrelseledamot i XBRL Sweden

 

 

GPA UK Summit

När Global Payroll Association den 8 mars samlade den brittiska lönebranschen var det i anrika British Royal Institute i... Läs mer

Srf dagarna goes Wallmans

Nu börjar 2018 års upplaga av Srf dagarna ta form. Save the date 26-27 september och boka in dagarna... Läs mer

Profilen: Katrin Westling Palm

Alla vill inte bli betraktade som våra kunder Sedan den 1 november förra året har Skatteverket en ny generaldirektör,... Läs mer

SKATT: Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller... Läs mer

Ny ägarpartner i LRF Konsult

LRF Konsult är en av Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyråer med 75 000 kunder. För att fortsätta ligga i... Läs mer

SKATT: Nya lagar och regler att hålla koll på

Bakgrund Så här en bit in på de nya året ska jag inte ge mig in på att göra... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Ett nytt ifrågasatt ställningstagande från Skatteverket

Det kan många gånger vara svårt att bedöma hur en lagregel ska tolkas. Då kan det vara värdefullt att... Läs mer

Fördjupning: Intäkter vid försäljning av skog

Både Bokföringsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om när avtal om avverkningsrätter ska intäktsredovisas. I denna artikel reder... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Bilia

Här står auktorisationen högt i kurs På Bilias löneavdelning i Malmö är över hälften av medarbetarna auktoriserade lönekonsulter. –... Läs mer

Lyftet: Profilering som synliggör din kompetens

Auktorisationen har på allvar börjat uppmärksammas som en kvalitetsstämpel av näringslivet. Allt fler förstår vikten av att anlita en... Läs mer
Tillbaka till startsidan