Dags för digital inlämning av årsredovisning

2018 03 26 går till historien som den dag digitaliseringen av årsredovisningar gick i mål.

Du som redovisningskonsult kan dra betydande effektivitetsvinster med elektronisk ingivning av årsredovisningar via iXBRL Kedjan, från den elektroniskt upprättade verifikationen, via bokföring och bokslut till färdig årsredovisning direkt till Bolagsverket, blir obruten. Detta innebär minskad pappershantering och ökad tillförlitlighet.

Visste du att hittills har alla årsredovisningar scannats vid ankomst till Bolagsverket?  Därefter har alla summor matats in manuellt av alla dem som sålt uppgifterna vidare. Hur många inmatningsfel har skett på vägen?  Med dataformatet iXBRL sänds årsredovisningen direkt från dataprogrammet, vilket gör att den tidigare felkällan försvinner. För att ta del av Bolagsverkets tjänst för digital ingivning av årsredovisning måste programvaruleverantörer teckna avtal med Bolagsverket.

Vilka företag/bokslutsprogram har tecknat avtal?

Här är de företag som tecknat avtal med Bolagsverket fram till 2018-02-19.

 • Björn Lundén Information AB
 • Wolters Kluwer Scandinavia AB
 • Mirendo AB
 • FAA Solutions AB
 • Briljant Ekonomisystem AB
 • Edison Solutions AB
 • Parseport APS
 • Dooer Sverige AB
 • Visma Spcs
 • Hogia AB

Saknar du någon i listan kan du vara säker på att de flesta programleverantörer kommer att ansluta sig förr eller senare. Myndigheterna har pratat om att man på sikt ser en obligatorisk inlämning. Det är redan infört i flera EU länder.

Hur kommer den digitala processen att fungera?

 1. Årsredovisningen upprättas elektroniskt samt styrelse och eventuell VD skriver under originalet i pappersformat. Eventuell revisor lämnar revisionsberättelse.
 2. En elektronisk årsredovisning och eventuell revisionsberättelse skickas tillsammans och samtidigt in till Bolagsverket via en inloggningslösning. Programvaran utvecklas av programleverantörerna och används för att kommunicera med Bolagsverkets tjänst via XBRLformatet.
 3. Styrelseledamot eller VD får en länk från dataprogrammet om att logga in med e-legitimation på tjänsten för att gå igenom överförda dokument och skriva under fastställelseintyget.

Innan fastställelseintyget är underskrivet av styrelseledamot eller VD lagras årsredovisningen digitalt i ett så kallat ”eget utrymme” hos Bolagsverket. Eget utrymme innebär att handlingen finns på ett temporärt utrymme som Bolagsverket tillhandahåller för annans räkning. Bolagsverket får inte titta i handlingen och den är i det läget inte inkommen till myndigheten. Handlingen inkommer till Bolagsverket i samma ögonblick som signeringen sker av fastställelseintyget. Ingivaren och i många fall redovisningskonsulten får omedelbart en kvittens på att Bolagsverket har mottagit handlingen.

Var kan jag få svar på mina frågor om digital inlämning av årsredovisning?

Det finns många frågor kring årsredovisningsprocessen och utvecklingen framöver. Bolagsverket får många frågor om vad de ska skapa och hur det kommer att fungera. Nedan listar vi några. Samtliga frågor och svar finner du på www.bolagsverket.se

Lämna in årsredovisning

Kommer man fortfarande att kunna lämna in årsredovisningen på papper?

Kommer de som skickar in årsredovisning digitalt via er tjänst att ladda upp filer och dokument i PDF-format. Och konverteras sedan filerna?

Om man skickar in digitalt, kommer man då att kunna komplettera på papper?

Identifikation och underskrift

Varför väljer Bolagsverket att inte äga hela processen kring underskriften?

Kan vi skriva under årsredovisningen med hjälp av en tredjepartsleverantör?

Hur skriver man under fastställelseintyget digitalt?

Med hjälp av detta bör du fått reda på det mesta kring tjänsten. Håll också utkik efter en stundande nylansering som bland annat ger dig goda möjligheter att bli bra förberedd inför detta.

Text: Lage Wikstrand, Auktoriserad Redovisningskonsult och styrelseledamot i XBRL Sweden

 

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan